Autor: onogost.me
Foto: Ilustracija
12:02
18.3.2020.

Objavljena dva javna konkursa za NVO iz oblasti sporta

Ministarstvo sporta i mladih objavilo je dva javna konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija – “Mladi u fokusu” i “Unaprijedimo sport”.


Javni konkurs “Mladi u fokusu” za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima u 2020. godini otvoren je do 8. aprila.

“Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti društvene brige o mladima da prijave projekte/programe kojima mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o i Strategijom za mlade 2017-2021”, navode iz Ministarstva sporta i mladih.

Ciljna grupa su mladi od navršenih 15 do navršenih 30 godina (prema Zakonu o mladima).

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateškog cilja i zadovoljenju potreba ciljne grupe („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su: Organizovanje seminara/treninga/radionica/konferencija/obuka/stručnih savjetovališta za mlade; Organizovanje inovativnih akcija, inicijativa i manifestacija sa ciljem pospješivanja preduzetništva mladih i unapređenja njihovih preduzetničkih vještina, Realizovanje akcija sa ciljem povećanja informisanosti, mobilnosti i razvoja kulture učešća mladih, uključenost mladih osoba sa invaliditetom i ostalih mladih koji su u riziku od socijalne isklljučenosti i diskriminacije.

Finansiraće se i druge projektne aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i prioriteta konkursa.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodjeljuje ovim konkursom je: 94.545,36 eura.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti projektu/programu je 5.000 eura, a najveći 12.000 eura.

Konkursom se mogu finansirati projekti/programi čije aktivnosti će biti realizovane u roku od najviše 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Javni konkurs „Unaprijedimo sport“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2020. godini takođe je otvoren do 8. aprila.

Ciljna grupa su djeca, učenici i studenti, sportisti i lica koja obavljaju stručne poslove u sportu, a njihove prepoznate potrebe su usmjerene na: povećanje fizičke aktivnosti i podizanje nivoa svijesti o značaju iste kod djece, učenika i studenata; povećanje informisanosti o značaju pravilnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportista, kao i o negativnim pojavama u sportu; unapređenje naučno-istraživačkog rada u sportu, povećanje broja naučnih istraživanja i relevantnih podataka u oblasti sporta. 

Ukupan iznos sredstava koji se raspodjeljuje ovim konkursom je 45.000 eura.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti projektu/programu je 3.000, a najveći 8.000 eura.

Konkursom se mogu finansirati projekti/programi čije aktivnosti će biti realizovane u roku od najviše 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Više o detaljima konkursa možete naći na sajtu Ministarstva sporta i mladih.

Ostale vijesti iz kategorije