Ostali sportovi
16:12
20.2.2019.

Odluka o brisanju Džudo saveza Crne Gore (DŽSCG) iz registra sportskih organizacija predstavlja samovolju ministra sporta Nikole Janovića i jasnu namjeru da zloupotrebljavajući zakonom propisana ovlašćenja vrši pravno nasilje, ocijenio je predsjednik te asocijacija Dragomir Bečanović.