Autor:
Foto: Kosa Vekić
16:28
8.4.2017.

Katolička crkva

“Nikšićka ljepotica”, kako je vlč Ciril Zajec znao nazvati novu katoličku crkvu više od 30 godina krasi naš grad svojom ljepotom. 


Imao je Nikšić i prije nje katoličku crkvu, staru, čija se izgradnja vezuje za 1932. godinu kada je imenovan prvi župnik don Franjo Stejskal, rodom iz Gradačce, Nevesinje. Tadašnja župna crkva  bila u sklopu župne kuće u ulici Ljuba Nenadovića nedaleko od bolnice. To je bila oveća prostorija kuće adaptirana za vjerske potrebe.  Zbog urbanističkog razloga katolička crkva se ruši skupa sa stanom 1971. godine, dok časne sestre za to vrijeme borave u krugu sanatorija u Brezoviku gdje su imale svoju kapelicu.

Nešto kasnije, prilikom izgradnje nove crkve u Nikšiću postojalo je mnogo poteškoća i nerazumjevanja od strane vlasnika zemljišta, određenog za crkvu. Ipak vič Zajec postavlja zadatak sebi da napravi novu crkvu i 1976. godine uspijeva dobiti lokaciju i građevinsku dozvolu. Raznim prilozima i sa nešto malo novca dobijenim za staru crkvu uspjeva u realizaciji svoje ideje, a gradnji su doprinijele i sestre franjevke iz Brezovika, kao i njihova uprava posudivši  mu novac za tu svrhu.

Nakon svih peripetija i teškoća 1976. godine ondašnji nadbiskup Tokić blagoslovio je kamen temeljac crkve, koja će kao i ona ranije biti posvećena slovenskim apostolima sv. Ćirilu i Metodiju, a rađena je po projektu nikšićkog arhitekte Slobodana Vukajlovića. Gradnja crkve je trajala 10 godina i svečano je blagoslovljena 25. jula 1986. godine, otkad se vrši u njoj bogosluženje.

O njoj se i danas brinu časne sestre Franjevačkog reda koje su 2010. godine, za svoj humanitarni rad, dobile najveće opštinsko priznanje, Nagradu oslobođenja Nikšića.

 

      The Catholic Church 

"The beauty of Niksic" as reverend Ciril Zajec used to call the new Catholic Church, adorns our city with its beauty for more than 30 years.

Even before this one Niksic had the old Catholic Church, whose construction is linked to the 1932, when Father Francis Stejskal, born in Gradacac, Nevesinje, was appointed as the first parish priest. Former parish church was part of the parish house at Ljuba Nenadovic Street, not far from the hospital. It was a fairly large room in a house adapted for religious purposes. Due to the urban planning Catholic Church was demolished, along with the living quarters, in 1971. At the time the nuns stayed within the sanatorium in Brezovik, where they had their own chapel.

After awhile, during the building of a new church in Niksic, there were many difficulties and misunderstandings by the owner of the land designated for the church. However, reverend Zajec gave himself the task to build a new church and in 1976 he managed to get the location and construction permits. With various contributions, and some money obtained for the old church, he was able to realize his ideas. The construction was contributed by the Franciscan Sisters of Brezovik, as well as their management which lent him money for that purpose.

After all the troubles and difficulties, in 1976, then Archbishop Tokic blessed the foundation stone of the church, which was, like the previous one, dedicated to Slavic apostles St. Cyril and Methodius, and was done according to the project of the architect Slobodan Vukajlovic from Niksic. The construction took 10 years and it was blessed on 25 July 1986, since when it serves for worship.

Nuns of the Franciscan Order still take care of the Church, and in 2010 they received the highest municipal recognition, Award liberation of Niksic, for their humanitarian work.

 

Ostale vijesti iz kategorije

 • 13:51
  18.5.2017.

  Postavljanjem dvije info table u Njegoševoj ulici, između hotela Onogošt i zgrade SO Nikšić i na Trgu Save Kovačevića zaključen je projekat „Turistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“ koji su Rubik doo i portal onogost.me realizovali u saradnji sa Ministarstvom kulture i lokalnom samoupravom. 

 • 12:30
  12.5.2017.

  Priliku da posjete i uvjere se u jedinstvenost evropskog arheološkog dragulja juče su imali i učenici sedmog razreda OŠ „Luka Simonović“ prilikom obilaska Crvene stijene u sklopu projekta „Turiistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“, koji u partnerstvu sprovode Ministarstvo kulture i portal Onogošt. 

 • 07:54
  11.5.2017.

  U sklopu projekta „Turistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“ učenici sedmog razreda OŠ “Milija Nikčević“ obišli su juče arheološka nalazišta Crvena stijena, u Petrovićima i Riječani, kao i Most na Moštanici koji je nedavno kompletno restauriran. 

 • 15:28
  30.4.2017.

  Steći koji se nalaze kod Crkve Sv. Petra i Pavla, kao i oni koji su izmješteni u lapidarijum iza Zavičajnog muzeja, dragocjeni su izvor podataka o srednjevjekovnom periodu u Onogoštu i o etničkim zajednicama na ovom području, što tom kulturnom dobru daje arheološke, umjetničke, istorijske etnološke i sociološke osobenosti.