Autor:
Foto: Kosa Vekić
15:17
1.4.2017.

Crvena stijena

Crvena Stijena je najznačajniji praistorijski lokalitet na teritoriji Crne Gore sa kulturnim depozitom debljine preko 20m formiranim u vremenskom rasponu od predmusterijena do bronzanog i gvozdenog doba. Nalazi se u Petrovićima, na 45 km od Nikšića, u blizini granice sa BiH.


Arheološki lokalitet Crvena stijena posjeduje najduži arheološki kontinuitet u čitavoj Evropi, počev od paleolita, neolita, mezolita i metalnog doba. Imajući ovo u vidu Crvena

Stijena je potencijalno jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta na kontinentu.

Crvena Stijena pruža gotovo jedinstvenu priliku za otkrivanje informacija o protokulturnoj organizaciji srednjeg paleolitskog (neandertalskog) društva, dugoj tranziciji od srednjeg do novijeg paleolita, ekonomskoj i socijalnoj adaptaciji do kraja pleistocena i početka savrevremenih klimatskih uslova, i konačno, uvodi u neolit zemljoradnički način života u Evropi. Pored toga Crvena Stijena posjeduje kulturne slojeve koji pripadaju bronzanom i gvozdenom dobu.

Ni jedan arheološki lokalitet na teritoriji Evrope ne posjeduje i ne pruža ovako širok spektar arheoloških mogućnosti i obećanja, čime ovo kulturno dobro ispunjava kriterijum jedinstvenosti i rijetkost u okviru svoje vrste.

Nalazi se iznad vještačkog Bilećkog jezera, nekad doline rijeke Trebišnjice, i u masivu crvenkastog brda.

Na ovom arheološkom lokalitetu mogu se pratiti promjene kultura i razvoj ljudskog društva i njegovog prirodnog okruženja u vremenskom intervalu od preko 150 hiljada godina do gvozdenog doba.

Prva sistematska arheološka istraživanja Crvene stijene obavljana su u saradnji sa Zemaljskim muzejem u Sarajevu u periodu od 1954. do 1964. godine. Nakon toga 2004. godine, otpočela su reviziona arheološka istraživanja Crvene Stijene u saradnji Centra za arheološka istraživanja iz  Podgorice, Muzeja Nikšić i Univerziteta u Mičigenu – SAD, u okviru projekta „Razvoj paleolitskog čovjeka u ekološkom kontekstu u Crvenoj Stijeni”.

Od 2012. godine istraživanja se vrše u okviru projekta „Putevi kontinuiteta“ čiji je nosilac Ministarstvo kulture Crne Gore, a realizator Narodni muzej Crne Gore.

 

Red Rock

Archeological Site Red Rock is the most important prehistoric site in Montenegro, with the thickness of its cultural deposit exceeding 20m, formed in the time span between the Mousterian to the Bronze and Iron Ages. It is situated in Petrovici, 45 km from Niksic, near the border with Bosnia.

The archaeological site Red Rock possesses the longest archaeological continuity throughout Europe, starting from the Paleolithic, Neolithic, Mesolithic and Bronze Age. Considering this, Red Rock is potentially one of the most important archaeological sites on the continent.

Red Rock provides an almost unique opportunity to discover information about protocultural organization of the Middle Paleolithic (Neanderthal) society, the long transition from middle to modern Paleolithic, economic and social adaptation to the end of the Pleistocene and the beginning of modern climatic conditions, and finally introduces to the Neolithic agrarian way of life in Europe. In addition, Red Rock has cultural layers belonging to the Bronze and Iron Age.

No other archaeological site on the territory of Europe possesses and provides this wide range of archaeological features and promises, giving this cultural property necessary criteria of uniqueness and rarity within their ranks.

It is located above the artificial Lake Bileca, once the valley of the Trebisnjica River, in the massif of a reddish hill.

Changes in the cultures and the development of human society and its natural environment, in a time interval of more than 150 thousand years up to the Iron Age, can be traced at this archeological site.

The first archaeological excavations in Red Rock were carried out in cooperation with the National Museum in Sarajevo in the period from 1954 to 1964. After that, in 2004, revising archaeological excavations started, in cooperation of the Center for Archaeological Research in Podgorica, Niksic Museum and the University of Michigan - United States, within the project "Development of the Paleolithic Man in the Environmental Context in Red Rock."

Since 2012, research is being carried out within the project "Roads of Continuity", led by the Ministry of Culture of Montenegro, and realized by the National Museum of Montenegro.

Ostale vijesti iz kategorije

 • 13:51
  18.5.2017.

  Postavljanjem dvije info table u Njegoševoj ulici, između hotela Onogošt i zgrade SO Nikšić i na Trgu Save Kovačevića zaključen je projekat „Turistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“ koji su Rubik doo i portal onogost.me realizovali u saradnji sa Ministarstvom kulture i lokalnom samoupravom. 

 • 12:30
  12.5.2017.

  Priliku da posjete i uvjere se u jedinstvenost evropskog arheološkog dragulja juče su imali i učenici sedmog razreda OŠ „Luka Simonović“ prilikom obilaska Crvene stijene u sklopu projekta „Turiistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“, koji u partnerstvu sprovode Ministarstvo kulture i portal Onogošt. 

 • 07:54
  11.5.2017.

  U sklopu projekta „Turistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“ učenici sedmog razreda OŠ “Milija Nikčević“ obišli su juče arheološka nalazišta Crvena stijena, u Petrovićima i Riječani, kao i Most na Moštanici koji je nedavno kompletno restauriran. 

 • 15:28
  30.4.2017.

  Steći koji se nalaze kod Crkve Sv. Petra i Pavla, kao i oni koji su izmješteni u lapidarijum iza Zavičajnog muzeja, dragocjeni su izvor podataka o srednjevjekovnom periodu u Onogoštu i o etničkim zajednicama na ovom području, što tom kulturnom dobru daje arheološke, umjetničke, istorijske etnološke i sociološke osobenosti.