Održana radionica "Postupci policije pri otkrivanju korupcije"

Posljednja u nizu radionica za srednjoškolce "Postupci policije pri otkrivanju korupcije", koja se danas u Tehnopolisu održala u okviru projekta "Korupciju na nultu opciju", nije bila ništa manje posjećena, te se i za nju tražilo mjesto više.


Voditelj radionice bio je Slavko Milić iz Uprave policije, Centra bezbjednosti Nikšić.

Govorilo se o krivično-pravnim i kriminalističkim aspektima otkrivanja i istraživanja korupcije, a mlade je zanimao i sam postupak policije po zaprimljenim saznanjima.

U interakciji sa Dragišom Janjuševićem, predsjednikom Centra za političke edukacije koji je partner na projektu, predstavljeni su korumpirani gradovi prema poslednjem istraživanju, La Paz iz Bolivije i Hong Kong.

Poseban osvrt i komentari slijedili su nakon citiranja riječi iz poznatog filma "WITHOUT CORUPTION THERE IS NO ORGANIZATIONAL CRIME".

Projekat "Korupciju na nultu opciju" realizuju Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja "Defendologija" i NVO "Centar za političku edukaciju", a podržan je kroz program "Smjestimo korupciju u muzej" koji realizuje Centar za građansko obrazovanje CGO, u saradnji sa NVO CEMI, NVO BONUM, NVO UL info, NVO ZA DRUGA, a finansiran je od strane EU.

Ostale vijesti iz kategorije