Održana radionica "Korupcija u oblasti životne sredine"

Radionica na temu "Korupcija u oblasti životne sredine", treća u nizu planiranih u okviru projekta "Korupciju na nultu opciju", održana je danas u Tehnopolisu.


Predavač ove radionice bio je Aleksandar Perović iz Ekološkog pokreta "Ozon". 

Početak radionice vodio je od samog etimološkog značenja riječi "korupcija", preko korupcije u državi i korupcije kao prijetnje za životnu sredinu.

Mladi su iznosili svoja uvjerenja, primjere, a najzainteresovaniji su bili za dio eko kriminala i EU integracija. 

Projekat "Korupciju na nultu opciju" realizuju Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja "Defendologija" i NVO "Centar za političku edukaciju", a podržan je kroz program "Smjestimo korupciju u muzej" koji realizuje Centar za građansko obrazovanje CGO, u saradnji sa NVO CEMI, NVO BONUM, NVO UL info, NVO ZA DRUGA, a finansiran je od strane EU.

Ostale vijesti iz kategorije