Autor: onogost.me
Foto: Privatna arhiva
14:38
30.11.2020.

Vuković tvrdi da se u JPU “Dragan Kovačević” zapošljavaju partijski kadrovi, Backović: Neosnovane optužbe

Potpredsjednik Opštinskog odbora Demokrata Nikšić, Nemanja Vuković, na današnjoj pres je prezentovao ugovor o, kako je kazao, prodaji starog, i kupovini novog službenog vozila za potrebe JPU "Dragan Kovačević" Nikšić.


Na osnovu istog se, kako kaže, jasno uočava da je prilikom prodaje službenog vozila, prekršen član 27 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini u kojem se navodi da „prodaja pokretnih stvari manje vrijednosti vrši se javnim nadmetanjem ili prikupljanjem ponuda“.

“Podsjećamo da direktorica JPU Dragan Kovačević, gospođa Radmila Backović nije niti formirala komisiju, niti vozilo prodala putem javne licitacije, već je postupak prodaje starog i kupovine novog vozila realizovala neposrednom pogodbom. Novo vozilo je plaćeno novcem koji roditelji uplaćuju za boravak i ishranu djece u vrtićima, a sve to se dogodilo u sred ekonomske i epidemiološke krize kada vrtići praktično nijesu ni radili. Važno je istaći i to da Plavnom javnih nabavki za 2020. godinu nije predviđena kupovina novog službenog vozila iz čega proizilazi da se radi o klasičnom bahaćenju ove direktorice”, kazao je Vuković.

On je istakao da je Uprava za inspekcijske poslove u Zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj 0204/2-288 od 16. oktobra 2018. godine, konstatovala da je Backović zaključla osam Ugovora o radu na neodređeno vrijeme bez prethodno raspisanog javnog konkursa i oglašavanja slobodnih radnih mjesta, suprotno članovima 101 i 101a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.

“Osim toga, u izvještaju se konstatuje da je bez saglasnosti ministarstva pristupila zaključivanju Ugovora o radu na neodređeno, odnosno transformaciji radnog odnosa za 10 zaposlenih, što je u suprotnosti sa članom 101c pomenutog Zakona. Zbog bahatosti gospođe Backović, koja je onemogućavala zaposlenima ostvarenje prava na transformaciju radnog odnosa, JPU Dragan Kovačević izgubila je spor pred Osnovnim sudom u Nikšiću, a što je prouzrokovalo veliku materijalnu štetu po ovu ustanovu”, navodi Vuković.

On je kazao da se u ovom momentu, na inicijativu direktorice Radmile Backović, “odigrava klasična prevara, kako bi se u susret nikšićkim izborima zaposlio što veći broj partijskih kadrova, a sve u svrhu opstanka DPS-a na vlasti”.

Dodao je da se, ako imamo u vidu izjavu Ministarstva prosvjete da vrtiće pohađa oko 40 odsto manje djece nego prethodnih godina, postavlja pitanje da li je moguće da se aktuelna epidemiološka situacija, od svih vrtića u svijetu, nije odrazila samo na vrtiće u Nikšiću? Takođe je pitao na osnovu kog broja djece Backović raspisuje konkurs za zapošljavanje osam vaspitača i pet medicinskih sestara na neodređeno ako, shodno normativu, i u ovom momentu postoji višak zaposlenih u JPU Dragan Kovačević.

“U stavki 9 Izvještaja o reviziji koju je sprovela Državna revizorske institucija navodi se da su prihodi od uplata roditelja i Centra za socijalni rad za troškove ishrane djece u 2014. godini ostvareni u iznosu od 222.748,79 eura, a da su troškovi Ustanove za ishranu djece, evidentirani u Glavnoj knjizi Ustanove iznosili 108.061,90 eura. Dakle, razlika između ostvarenih prihoda za finansiranje ishrane djece i troškova nabavke prehrambenih proizvoda za ishranu djece iznosi 114.687,89 eura. U Izvještaju se konstatuje da je ta razlika iskorišćena za finansiranje izdataka (ostalih ličnih primanja, rashoda za materijal, rashoda za usluge, rashoda za tekuće održavanje i ostalih), koje je, shodno članu 136 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, trebalo obezbijediti iz sredstava budžeta Crne Gore. Članom 35 istog Zakona, propisano je da troškove ishrane plaćaju roditelji, a članom 7 da je djelatnost ustanove neprofitabilna. Dakle, ovo je dokaz nezakonitog trošenja novca roditelja koji od mizernih plata odvajaju za svoju djecu”, naveo je Vuković.

U stavki 11 pomenutog Izvještaja, kako je kazao, konstatuje se i da je Backović iste godine grubo prekršila i Zakon o javnim nabavkama koji, u članu 30, navodu, jasno propisuje da ukupna vrijednost javnih nabavki putem neposrednog sporazuma ne može preći vrijednost od 9 odsto izvršnog budžeta.

“Ona je od ukupnog izvršnog budžeta koji je iznosio 216.744,73 eura, putem neposredne pogodbe realizovala javne nabavke u iznosu od 76.589,74 eura, što je 35,33% ukupnog izvršnog budžeta. Iz gore navedenog jasno proizilazi da se radi o grubom gaženju zakona i krivičnom djelu zloupotreba službenog položaja, a sve ove skandalozne nalaze prilikom protivpravnih imenovanja gospođe Backović ministar je u potpunosti ignorisao”, naveo je Vuković dodajući da je u članu 78a stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju jasno je propisano da „za direktora javne ustanove isto lice može biti birano najviše dva puta uzastopno“.

Iz toga, kako je kazao, dalje proizilazi da je treći mandat gospođe Backović nezakonit.

“U skladu sa prethodno navedenim, sačinili smo inicijativu za nove nadležne organe uprave sa kompletnom građom kako bi se hitno preuzele mjere i razriješila direktorica Backović. O svim saznanjima i dokaznoj građi, kroz procesnu inicijativu upoznačemo tužilaštvo, a naš poslanički klub će zatražiti informaciju o dosadašnjem postupanju”, zaključio je Vuković.

Backović: Optužbe date isključivo sa namjerom ubiranja političkih poena pojedinih partija

Povodom postavljenih mi novinarskih pitanja, iniciranih na neosnovane optužbe Opštinskog odbora Demokrata Nikšić, na pres konferenciji koju su organizovali tim povodom, iste mogu reći da su u potpunosti neosnovane, neargumentovane i neodređene, te da su date isključivo sa namjerom ubiranja političkih poena pojedinih političkih partija, saopštila je Radmila Backović, direktorica JPU "Dragan Kovačević" Nikšić.

Kako je navela, česte i neosnovane optužbe od pojedinih političkih subjekata iniciranih neposredno ili preko pojedinih prikrivenih članova, nastojeći da u medijima na takav način stvore senzaciju, posljedica su, smatra, značajnih postignutih zapaženih rezultata u radu ove ustanove, proširenja kapaciteta, izgradnje novih objekata i otvaranja novih radnih mjesta, što je i sve dovelo do potrebe za novim zapošljavanjima.

“Kod takvih rezultata i potrebe za zapošljavanjima, bez obzira na proširenje kapaciteta nije moguće u našoj ustanovi zaposliti svakog ko traži zaposlenje prije svega na radnom mjestu vaspitača, pa ni medicinskih sestara ili na nekom drugom radnom mjestu, za kojim radnim mjestom pedagoga u Nikšiću postoji i posebno dodatno interesovanje zbog činjenice da se u Nikšiću nalazi i Fakultet za predškolsko vaspitanje, pa je i očekivano da uvijek neko bude nezadovoljan, dok je izbor kandidata u skladu sa zakonskim propisima i vršen po preporukama komisije, a ne po mom određenju”, navela je Backović.

Međutim, kako je kazala, smatra neprimjerenim da pojedinci zbog takvih okolnosti i svojih ličnih referenci pripisuju politici ono što sa tim nema nikakve veze.

“Moj profesionalni rad i rad ove ustanove, u potpunosti je izvan politike, fokusiran na vaspitanje i obrazovanje djece, bez obzira na bilo kakvu različitost i uvjerenje bilo kojeg građanina. Dakle, kategorično odbijam kao neosnovane optužbe koje se tiču nezakonitog zapošljavanja, postojanja viška zaposlenih i bilo koju navodnu vrstu mobinga prema bilo kojem od zaposlenih. Sva zapošljavanja za vijeme mog rukovođenja ovom ustanovom su vršena u okviru sistematizovanih i odobrenih radnih mjesta u ovoj ustanovi, u skadu sa usvojenim aktima, što je zbog ovakih neosnovanih optužbi i bilo predmet brojnih kontrola nadležnih državnih organa”, dodala je ona.

Vezano za nabavku određenog motornog vozila, koje se koristi isključivo za potrebe ove ustanove, javnost je, kako je kazala, već detaljno upoznata kroz sredstva javnog informisanja. Upoznati su, kako je kazala, sa izvorom sredstava i načinom kupovine predmetnog vozila, ”dok su sva sredstva korišćena u skladu sa njihovom opredijljenom namjenom zasnovanim na donesenim aktima”.

 

Ostale vijesti iz kategorije

 • 15:30
  15.1.2021.

  Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) podržava skoro 75 odsto građana, što je veliki porast u odnosu na decembar 2019. godine kada je taj procenat iznosio oko 66 odsto, pokazalo je istraživanje koje je za potrebe Delegacije Eu u Podgorici uradila agencija De Fakto.

 • 14:34
  15.1.2021.

  Svjesni činjenice da im se u martu bliži izborni poraz i da će otići u političku istoriju, DPS pokušava na najgori način da oteža posao novoj, budućoj, boljoj lokalnoj vlasti i sve to na teret građana opštine Nikšić. Svakodnevno nam se javljaju sugrađani koji, nezadovoljni konkursom u Domu za stare, pokušavaju da nađu zaštitu od partijskog zapošljavanja, nepotizma i neprofesionalnosti dr Bulatovića koji je direktor Doma za stare, kazao je na današnjoj konferenciji za medije član nikšićkog odbora Građanskog pokreta URA Mirko Pavićević.

 • 10:19
  15.1.2021.

  U susretu lolanim izborima u Nikšiću formiran je politički pokret "Za život Nikšića". 

 • 13:02
  13.1.2021.

  Najave raspodjele starješinskih i visokorukovodnih pozicija suprotne su ranije najavljivanom otvaranju uprave, ohrabrivanju najboljih da dobiju posao i profesionalizaciji državne uprave, ocijenili su predstavnici Instituta alternativa.