Autor: onogost.me
Foto: onogost.me
13:22
10.8.2020.

Koprivica: Ugovor o smještaju studenata u Hotelu Onogošt je zloupotreba zakonodavstva Crne Gore

Demokratska Crna Gora tvrdi da Hotel Onogošt pruža smještaj studentima kroz kršenje zakona.


 „Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za pružanje usluga smještaja studenata, predstavlja klasičnu zlouoptrebu i izigravanje zakonodavstva Crne Gore.  Tim ugovorom je inače predviđeno da se smještaj obezbijedi za 260 studenata (260 kreveta), najmanje 10 mjeseci godišnje, na period od 20 godina. Naknada je 116 eura po studentu, od čega 80 odsto pada na teret države, a 20 odsto na teret studenta. I to je minimalna garantovana cijena, koja se ne može smanjiti ni pod kojim uslovima. Dalje, ukoliko nije obezbijeđena maksimalna popunjenost, to se smatra isključivom krivicom države koja je tada dužna platiti punu cijenu. Ukoliko nije obezbijeđena djelimična popunjenost, ma šta to značilo, država plaća fiksnu ugovornu kaznu u visini 100.000 eura. Dakle, hotelu je u potpunosti garantovan profit, a jedini gubitnici mogu biti država i studenti“, smatra Momo Koprivica, potpredsjednik Demokratske Crne Gore.

Ipak, vrhunac bezakonja je, smatra, što je Ugovor je zaključen na osnovu člana 12 Zakona o učešću privatnog sektora u vršenju javnih usluga pa, kako kaže, postavlja se pitanje: da li taj zakon može biti osnov datog ugovora?

„Prema članu 2 Zakona, taj zakon se primjenjuje se na vršenje javnih usluga u odnosu na: 1. Ugovor o lizingu i menadžmentu, 2. Koncesije, 3. Sporazum o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT posao). Shodno tome, ovaj Ugovor o smještaju studenata, ne može se podvesti ni pod jedan od Zakonom predviđenih poslova“, smatra on te da se radi o „fantomskom ugovoru“.

O tome kaže, govori i sljedeća činjenica.

„Članom 4 i 5 Zakona o učešću privatnog sektora u vršenju javnih usluga propisano je da je za zaključenje ugovora koje tretira ovaj zakon neophodno odobrenje Savjeta za privatizaciju, kao i da nakon dobijanja takvog odobrenja ugovorni aranžmani postaju dio privatizacionog plana. Zbog toga treba napomenuti da se u privatizacionim planovima za 2016. i 2017. godinu, ovaj Ugovor uopšte i ne pominje“, objašnjava on.

Nadalje, kako kaže, u Javnom pozivu navedeno je da je rok za podnošenje ponuda 27. juna 2016. godine, odnosno 10 dana od dana objavljivanja poziva.

„Suprotno tome, u Ugovoru je navedeno da je Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 673-32/2016-3 donijeta 24.6.2016 godine. Za razliku od Ugovora i Javnog poziva, Odluka se ne može naći na sajtu Ministarstva prosvjete, niti je Vlada dostavlja uprkos našem poslovničkom zahtjevu, ali iz Ugovora proizilazi da je Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeta prije isteka roka za podnošenje ponuda?! Ovo je akt bez presedana, rijetko viđena drskost i ništavost. Postavlja se pitanje: da li je iko uopšte vrednovao i ocjenjivao ponudu? To je dokaz da je ovaj posao klasična namještaljka“, ističe on.

Sad je jasno, smatra, i zašto je Vlada odustala od izgradnje studentskog doma u Nikšiću iako je obezbijeđeno zemljište za tu namjenu.

„Odustalo se da bi se namještao posao privilegovanom pojedincu“, dodaje istakavši da je ovo je ništav pravni posao, u smislu člana 101 Zakona o obligacionim odnosima te da „sve okolnosti upućuju i na krivičnu odgovornost lica koja su učestvovala u njegovom zaključenju“.

Kako je istakla Ksenija Milović, predsjednica OO Demos-a Nikšić, udružiće sve napore da osobe čija radna biografija bilježi uspjehe i pošten odnos prema poslu dođu na ključne pozicije, te da ubrzaju ekonomski i moralni oporavak Crne Gore.

„Ovom prilikom naglašavam da ćemo pokrenuti pravne procedure za preispitivanje zakonitosti i utvrđivanje ništavnosti i ovog i sličnih javnih ugovora“, poručila je ona.

Koprivica podsjeca da je hotel koji je pricjenjivan na 16 miliona eura, prodat za milion Comp-comerc-u, a ta firma dobila je i dva kreditna aranžmana IRF-a od 1 i 1,5 milion eura, subvenciju za kamatnu stopu u vezi kredita IRF-a u visini 30.000, državnu pomoć u visini 350.000 eura, 28.7.2016 godine, smještaj četiri državne institucije na osnovu kojih se plaća visoka zakupnina, ugovor o pružanju usluga smještaja studenata u hotelu. Pored toga, u poslednje vrijeme je isti taj hotel na, kako je kazao, skandalozan način okvalifikovan i kao kulturna ustanova da bi dobio budžetski novac na ime kulture pa se pita da li ijedan privrednik u Nikšiću ima ovakve privilegije i ovoliko nezarađenog dohotka.

Ostale vijesti iz kategorije

 • 15:03
  25.9.2020.

  Više od 60 odsto građana očekuje da Crna Gora nakon izbora ostane nezavisna i na evroatlantskom putu, dok više od 80 odsto ne dovodi u pitanje nezavisnost države, pokazalo je najnovije istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

 • 17:35
  23.9.2020.

  Aleksa Bečić iz Demokrata novi je predsjednik Parlamenta Crne Gore. Za njegovo imenovanje glasalo je 45 poslanika, a protiv je bio jedan poslanik, dok je 25 bilo praznih listića.

   

 • 07:47
  23.9.2020.

  Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Crne Gore, na kojoj bi trebalo da bude izabran njen predsjednik, biće održana danas.

 • 14:26
  22.9.2020.

  Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Crne Gore, na kojoj bi trebalo da bude izabran njen predsjednik, biće održana sjutra.