Razno, Nikšić
16.9.2020.

Učionica fizike i matematike

spremna je da sa vašom djecomradi na razumijevanju školskog gradiva i rješavanju mnogo interesantnih zadataka. Vrijeme je da "teški" predmeti postanu zadovoljstvo.

Telefon: 068 888 395

Oglasi iz Razno