Autor: onogost.me
Foto: Privatna arhiva
08:46
7.12.2019.

Raspisan konkurs za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru”

Ministarstvo kulture Crne Gore objavilo je Konkurs za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru” u 2020. godini.


Ministarstvo će sufinansirati nove projekte i programe od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi u opštinama sa sjevera Crne Gore - Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak.

Takođe, taj resor sufinansiraće i programe i projekte iz drugih crnogorskih opština koji će biti realizovani na sjeveru, na osnovu sporazuma o saradnji i razmjeni programa.

“Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture. Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo”, navode iz Ministarstva.

Pravo učešća nemaju nevladine organizacije i javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

“Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50 odsto iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore u iznosu od 50 odsto ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, shodno pravilima o državnoj pomoći”, objašnjavaju oni dodajući da projekti i programi koji nemaju projektovano sufinansiranje mimo budžeta Ministarstva kulture, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijave se podnose zaključno sa 15. januarom 2020. godine, a više detalja dostupno je na sajtu Ministarstva kulture.

 

 

 

 

Ostale vijesti iz kategorije