Autor: onogost.me
Foto: onogost.me
14:38
14.2.2020.

Za nepropisno parkiranje kazne od 60 do 200 eura

Želimo da obavijestimo javnost da je stupanjem novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja u dijelu Člana 60. a koji se primjenjuje šezdest dana od njegovog izlaska u službenom listu, to jeste od 14.februara 2020. godine, došlo do izmjene u dijelu kaznene odredbe, navodi se u saopštenju Komunaalne policije Nikšić.


Dalje se navodi da je član 60. Zakona o bezbjednosti saobraćaja Uredbom Vlade povjeren nadležnom organu opštine, to jeste Komunalnoj policiji.

“Novčanom kaznom u iznosu od 60 do 200 eura kazniće se vozač za prekršaj koji zaustavi ili parkira vozilo na mjestima suprotno članu 60 stav 1 ovog zakona. U koliko se kazna uplati u roku od osam dana vozač se oslobađa jedne trećine novčane kazne i ona iznosi 40 eura. Dosadašnja kazna za prekršaje iz navedenog člana iznosila je 50 eura, a u slučajevima izmirivanja u roku od 8 dana iznosila je 33.33 eura. Ovim obavještenjm želimo da poručimo da nam nije primarni cilj sankcionisanje i kažnjavanje već preventivno djelovanje. Želimo da zajedno sa našim građanima utičemo na saobraćajnu kulturu, da naš Nikšić učinimo poput evropskih prijestonica, koji je na dobrom putu, a što je u interesu svih naših građana”, kaše se u saopštenju.

Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo:

1) na pješačkom prelazu i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza, kao i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od tih prelaza;

2) na prelazu puta preko željezničke pruge, odnosno tramvajskih šina i na rastojanju, odnosno odstojanju manjem od pet metara od prelaza, kao i u blizini željezničke pruge, odnosno tramvajskih šina, ako se time sprječava saobraćaj vozila koja se kreću po šinama;

3) na raskrsnici i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza;

4) u tunelu, u podvožnjaku, u galeriji, na mostu, na nadvožnjaku;

5) u blizini vrha prevoja ili u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna ili se obilaženje vozila ne može izvršiti bez opasnosti;

6) na dijelu puta gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza ili prepreke na putu bila manja od tri metra;

7) na mjestu na kojem bi zaklanjalo saobraćajni znak;

8) na biciklističkoj stazi, odnosno traci;

9) na stajalištu za vozila za javni prevoz putnika i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojim je stajalište označeno;

10) na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom;

11) iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih službi;

12) na mjestu na kojem bi se onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu;

13) na trotoaru, osim ako je to dozvoljeno (regulisano) saobraćajnom signalizacijom, i ako na trotoaru, kad je vozilo parkirano, ostane slobodan prolaz za pješake najmanje širine 1,6 metara, koji ne smije biti uz ivicu kolovoza;

14) na pješačkoj stazi, odnosno na dijelu trotoara koji je namijenjen za kretanje lica sa posebnim potrebama;

15) na trgu, pješačkoj zoni i protivpožarnom putu;

16) na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja;

17) na saobraćajnicama van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama;

18) na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže;

19) na saobraćajnoj traci za uključivanje, isključivanje, zaustavnoj traci, saobraćajnoj traci za vozila za javni prevoz putnika i tramvajskoj baštici;

20) na parking mjestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu obilježeno kao mjesto za parkiranje za vozila za lica sa invaliditetom, ako na vozilu ne posjeduje odgovarajuću naljepnicu;

21) na parking mjestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu označeno kao mjesto rezervisano za vozila određenih korisnika, kad vozilo kojim upravlja ne pripada tim vozilima;

22) na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjen saobraćaj vozila;

23) na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjeno zaustavljanje i/ili parkiranje vozila.

Izuzetno, vozač vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika može zaustaviti vozilo na mjestima iz stava 1 tač. 10, 11 12 i 18 ovog člana, kao i u saobraćajnoj traci za vozila za javni prevoz putnika kojom se ne kreću tramvaji i to samo za vrijeme potrebno za ulazak, odnosno izlazak putnika.

Ostale vijesti iz kategorije

 • 16:49
  16.5.2021.

  Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom sjutra će ostati djelovi nikšićke opštine.

 • 11:18
  16.5.2021.

  Institut sporazumnog priznanja krivice svake godine sve je zastupljeniji u rješavanjima krivičnih predmeta u Crnoj Gori. Od početka njegove primjene, svake godine znatno raste broj predmeta koji se završe bez suđenja, u kancelarijama tužilaštva, a rastu i iznosi koji se naplate od okrivljenih.

 • 09:13
  16.5.2021.

  Alimentacioni fond u Crnoj Gori konačno bi mogao da zaživi početkom naredne godine, jer je ekspertska grupa uradila Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece i poslala ga Ženskom klubu u Skupštini, najavila je za Pobjedu kopredsjednica tog skupštinskog tijela Branka Bošnjak.

 • 19:18
  15.5.2021.

  U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za ponegdje kratkotrajnu kišu.