Autor: Marija Vujovic
Foto: Čitalac portala Onogošt
12:48
1.5.2021.

VIDEO: Nikšić uoči Prvog maja opet prekriven oblacima otrovnog dima

U Nikšiću su se i ove godine, uoči Međunarodnog praznika rada, prema riječima naših čitalaca i fotografijama koje su nam dostavili, sinoć na više lokacija spaljivale automobilske otpadne gume.


Aleksandar Perović iz Ekološkog pokreta “Ozon” kazao nam je da su im građani sinoć prijavili požare na tri različite lokacije – Ozrinići, Vukov most i iza Pivare, te da su sa istima upoznali inspekciju.

“Guma je opasan otpad, tako da svaki dim koji ona proizvodi paljenjem je veoma opasan za ljudsko zdravlje. Ljudi koji su u neposrednom okruženju su definitivno izloženi štetnim gasovima. Između ostalog, tu ima gasova koji su veoma otrovni, zato i jesu gume opasan otpad”, objašnjava on.

Najveći problem predstavlja, kako je kazao, što ne postoji lokacija za odlaganje otpadnih guma kako bi se kontrolisalo šta se radi s njima.

“Često imamo situaciju da se gume pale Prvog maja da bi se iz njih izvuklo željezo i da bi se kasnije to prodalo na otpad. Čini mi se da smo mi zaboravili da je Prvi maj bio praznik sa totalno drugačijom simbolikom, a ne kao danas da se tog datuma pod tom simbolikom pale gume”, dodao je on.

Da se radi o zastarjeloj tradiciji koju sprovodi dio nezrele zajednice smatra Miodrag Karadžić iz Društva mladih ekologa Nikšić.

Pri tome, kako nam je kazao, pojedinci namjerno svjesno ili nesvjesno idu na štetu ukupne zajednice, pa i sebe samih.

Naveo je samo nekoliko podataka koliko su štetni suspendovani gasovi za zdravlje ljudi i životnu sredinu usled paljenja guma.

“Nekontrolosinanim paljenjem kakvo se obavlja uoči prvog maja oslobađaju se zagađujuće materije kao što su PM čestice, ugljen monoksid (CO), oksidi sumpora (SOx), oksidi azota (NOx) i isparljive organske materije (VOC). Za ove materije su predviđene zakonom propisane granične vrijednosti. Kod nekih od ovih materija kao što su PM10 čestice godišnje vrijednosti često prelaze granicu dozvoljenog, a ne treba velika pamet da bi se donijela procjena koliko je sinoć prekoračena granična vrijednost kada je čitav grad bio poklopljen sa dimom”, istakao je Karadžić.

Osim ovih materija, sagorijevanjem guma se, kaže, oslobađaju policiklični aromatični ugljovodonici (PCB), dioksini, furani, hlorvodonik, benzen, polihlorovani bifenili  i metali poput kadmijuma, nikla, cinka, žive, hroma i vanadijuma koji su jako opasni kada se emituju i u malim količinama.

“Sve ove materije uzrokuju posledice ne samo za zdravlje već i za životnu sredinu. Počinioci su sinoćnjim postupkom izvršili negativan uticaj ne samo po svoje zdravlje već po zdravlje najbližih i zdravlje svih Nikšićana. Kako se paljenje guma uglavnom odvija u ruralnom dijelu tako su prvenstveno na tom području ugroženi i vode i zemljište. Zemljište koje se obrađuje je kontaminirano i upitan je kvalitet budućih poljoprivrednih proizvoda”, objasnio je on.

Stava je, kaže, da ovakvi postupci zahtijevaju krivičnu odgovornost.

“Krajnje vrijeme je da se sa njima završi jer ovo je 21. vijek a Crna Gora je na putu prema EU i davno je napuštila socijalističko uređenje”, poručio je on.

Ipak, kako nam je kazao načelnik Komunalne policije Novica Milović, do paljenja guma dolazilo je na privatnim imanjima zbog čega su službenicima “svezane ruke”.

“Zakon nam tu ne dozvoljava puno jer se radi o privatnim imanjima, a kada je riječ o privatnim imanjima, mi nemamo nikakvu nadležnost da tu djelujemo. Ranijih godina smo zato, po saznanju, zvali vatrogasce i oni su išli da ugase”, objašnjava Milović.

Ostale vijesti iz kategorije