Autor:
Foto: Nikšićke novine
09:23
20.5.2016.

Retrospektiva: Tako je Tito govorio o Željezari „Boris Kidrič“

Josip Broz Tito, doživotni predsjednik SFRJ, posjećivao je Nikšić u više navrata. Prvi put se to desilo maja 1959, a drugi put tačno deceniju kasnije. Oba puta on je obišao Željezaru „Boris Kidrič“. 


Tokom prve poslijeratne posjete, Tita je na Trgu, koji je nosio njegovo ime, dočekalo na desetine hiljada građana. On se tu obratio Nikšićanima i posebno osvrnuo na značaj fabrike čelika, ne samo za grad već i za čitavu SFRJ.

Posebno je bio oduševljen kako su mladi radnici Željezare, u neobično kratkom vremenu, savladali radni proces i uspjeli da se obuče u rukovanju komplikovanim mašinama, izražavajući mišljenje i ubjeđenje da ta fabrika ima ogromni značaj za tadašnju socijalističku zemlju i njen razvitak jer, kako je kazao, stvara produkte koji su prijeko potrebni za dalji razvoj socijalizma.

Druga Titova posjeta desila se tačno deceniju kasnije. Drug Tito tada se kratko zadržao u gradu i pošao opet do Željezare gdje je od rukovodstva saznao da je fabrika, nakon brojnih muka i peripetija u poslovanju, prvi put otkako postoji, uspjela posljednji kvartal da završi sa pozitivnim poslovanjem.

Tito je tada rukovodstvu skrenuo pažnju da u svakom slučaju odgovornost za loš poslovni učinak ne treba tražiti u radnicima, već u modernizaciji mašina, te da treba dobro organizovati tehnološki proces. 

Riječi na rastanku

Na odlasku iz Željezare, drug Tito je vodio sljedeći kraći razgovor sa Andrijom Mijuškovićem, generalnim direktorom i predsjednikom Poslovodnog odbora.

Andrija: Druže maršale, teško je naći riječi kojim bismo Vam mogli zahvaliti.

Tito: Nemate na čemu zahvaljivati, jer to je jedino posjeta. Ali posjeta mora nekako biti materijalizovana za Željezaru.

Andrija: Mi nijesmo nimalo daleko od toga da će se to na određen način odraziti.

Tito: Želimo Vam sada mnogo uspjeha. Ja vidim da ste vi sad krenuli. Treba Vam jaka podrška.

Andrija: Treba nam podrška da bismo izdržali u ovom kretanju naprijed.

Tito: Nastojaćemo što možemo, a može se.

Neostvarena posjeta

Na kraju svoje druge poslijeratne posjete Nikšiću, predsjedniku Titu ponuđeno je da nešto napiše u knjizi utisaka Željezare. Tito je na to rekao: ''E, onda kad budete novi tada ću Vam potpisivati, jer je ova sadašnja tehnika zastarjela. Sad mogu samo da se potpišem gdje i nekada''.

I potpisao se pored teksta koji je zapisao 1959. godine.

Drug Tito je, dakle, želio da ponovo posjeti Nikšić nakon završetka rekontrukcije Željezare. Nažalost do ove posjete nije došlo.

 

Ostale vijesti iz kategorije