Autor: Branko Čupić
Foto: Branko Čupić
18:35
15.2.2018.

Radulović: Izgradnja mHE na Bukovici van zdravog razuma i logike

Izbor lokacije za izgradnju mini hidroelektrane na hidrološki najnestabilnijoj rijeci u Crnoj Gori sa jedne strane, a ekološki i biološki najznačajniijoj na nacionalnom nivou apsolutno izlazi iz okvira zdravog razuma i elementarne logike, kazala je profesorica novosadskog Univerziteta Snežana Radulović na javnoj raspravi o Elaboratu  procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane “Bukovica 1” i “Bukovica 2” na istoimenoj rijeci, koja je danas održana u Šavniku.


Ona se prisutnima obratila u ime “Ekološkog pokreta Donja Bukovica”, kao i građana koji se protive izgradnji mini hidroelektrane na toj šavniškoj rijeci. Radulović je u nastavku kazala da Elaborat ne sadrži listu referenci na koje se investitor poziva u tekstu i može se odmah okarakterisati kao pravno i tehnički nepotpun.

"Planirano područje je hidrološki najneefikasnije u Crnoj Gori. Na području opštine Šavnik nisu utvrđene zone sanitarne zaštite vodoizvorišta koja se mogu koristiti za vodosnadbijevanje i za flaširanje vode u komercijalne svrhe, niti su vršena zakonom propisana istraživanja, a u isto vrijeme se izvode tehničke pripreme za projekat druge namjene korišćenjem čiste vode A1 kategorije. Izgradnja mini hidroelektrane koju pokreće voda  A 1 kvaliteta je čisti luksuz koji ni najbogatije zemlje na svijetu ne mogu sebi da priušte. Čista voda je nafta XXI vijeka i tu čistu vodu A 1 kvaliteta staviti u turbinu je nepojmljivo“, kazala je Radulović, koja je i članica komisije Evropske unije za standarde iz oblasti ekologije i biologije.

O Elaboratu su prethodno govorili Emir Redžepagić i Jasmina Janković iz Agencije za zaštitu životne sredine, predstavnik investitora Boban Garović, kao i obrađivač Elaborata Aleksandar Duborija, koji su učesnicima u raspravi prezentovali projekat i upoznali ih sa daljom procedurom.

 Garović je kazao da je zadovoljan aktivnošću građana Šavnika i da će investitor poštovati sve propise koje nalažu zakon i institucije države.

"Zadovoljan sam što su mještani prisutni u ovolikom broju na jako aktivan i konstruktivan način čime su i u prethodnim javnim raspravama doprinijeli u razradi glavnog građevinskog projekta gdje smo ispunili sve njihove zahtjeve i očekivanja. Što se tiče projekata malih hidrocentrala, investitor će svakako poštovati sve elaborate i propise koje nalažu i zakon i državne institucije. Interes investitora je da ispuni sve propise koje propiše država. Tu smo da poštujemo zakon i da poštujemo ekološki protokol“, kazao je Garović.

Ispred „Koalicije 27“ koju čine 20 nevladinih organizacija prisutnima se obratio Milija Čabarkapa iz NVO „Green home“ koji je kazao da se ne smije davati saglasnost na Elaborat uticaja na ekološku sredinu.

"Neminovno je da će doći do trajne devastacije rijeke Bukovice koja je jedna od  posljednjih rijeka slobodnog toka u Crnoj Gori. Doći će do uništavanja memorijalnih, ambijentalnih i pejzašnih vrijednosti , kao i do smanjenja različitih vrsta zaštićenih na međunarodnom i državnom nivou. Bukovica je jedan od devet biovizertskih područja. Samim elaboratom je konstantovano da će doći do trajnog uništavanja potočne pastrmke i da neće biti dovoljne količine vode u potezima i nijedan elaborat ne može spriječiti trajnu devastaciju rijeke“, istakao je Čabarkapa.

Facebook komentari

Ostale vijesti iz kategorije

 • 16:22
  19.9.2018.

  Najava XVI godišnje naučne konferencije, koju organizuje Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, našla se na listi najprestižnijih svjetskih događaja sportske nauke u 2019. godini na sajtu Internacionalnog savjeta za sportske nauke i fizičko vaspitanje ICSSPE (International Council of Sport Science and Physical Education).

 • 13:33
  19.9.2018.

  Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić danas je u Nikšiću obišao hraniteljsku porodicu Rajke Dimitrijević, koja trenutno brine o dvoje djece bez roditeljskog staranja, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

 • 12:14
  19.9.2018.

  Ova zgrada koju će useliti njeni stanari još jedan je dokaz brige o ovoj kategoriji stanovništva i nastavićemo i dalje da radimo na poboljšanju života penzionerske populacije, ne samo u ovoj opštini, već u cijeloj Crnoj Gori i trudićemo se da nam njihova dobrobit bude osnov za pronalaženje modela brige o njima, kazao je Kemal Purišić tokom današnjeg uručivanja ključeva penzionerima za 75 stanova u novoizgrađenoj zgradi u Rudom Polju.

 • 09:31
  19.9.2018.

  Poštovani čitaoci i prijatelji portala Onogošt, sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da od danas sadržaje na stranicama našeg portala možete pratiti u redizajniranom izdanju.