Autor: onogost.me
Foto: Privatna arhiva
07:59
25.6.2021.

Na budžetu 232 studenta manje nego lani

Vlada je donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i data  saglasnost na Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za narednu studijsku godinu kojim je predviđen upis 3.331 studenta, odnosno 232 studenta manje u odnosu na prethodnu godinu kada je predložen upis 3.563 studenta.


Takođe, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonu o manjinskim pravima i slobodama, kao i prethodnih godina,

“Univerzitet je predložio da se poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za po 1% za lica sa invaliditetom i pripadnike manjinske zajednice Roma i Egipćana”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je donijela i Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore, dala saglasnost na Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnosti za narednu studijsku godinu kojim je predviđen upis 40 studenata na ovom Fakultetu.

Ostale vijesti iz kategorije