Autor: onogost.me
Foto: NVO Impuls
19:54
8.2.2019.

"Impuls" održao radionicu za djecu i mlade

U organizaciji NVO Impuls od 01. do 03. februara održana je druga od tri trodnevne radionice Forum teatra za djecu i mlade u riziku i djecu i mlade koji su u sukobu sa zakonom.


Cilj ovih radionica NVO Impulsa je da proizvedu akciju i pozovu na nju kroz igru dijaloga, istakli su iz ove NVO.

“Direktna akcija je ono što nas povezuje i daje motivaciju za promjene – sada i ovdje. Cilj Forum teatra je da istraži scenarije iz stvarnog života na način koji osposobljava učesnike da uvježbavaju rješenja i mijenjaju ishod scenarija na bolje. To je oblik interaktivne drame. U Forum teatru publika i „glumci“ na sceni prolaze kroz neobičan terapijski proces. Njegova specifičnost se ogleda u tome da Forum teatar predstava daje mogućnot proživljavanja korektivnog iskustva, ekspresije osjećanja, otkrivanja štetnih obrazaca mišljenja i ponašanja, usvajanja boljih rješenja, a sve to kroz umjetnost, igru i kreativnost”, kazali su organizatori radionice.

Oni su naveli da se putem ponovnih odigravanja situacija iz svakodnevnog života otkrivaju često nevidljivi elementi naših odnosa koji mogu biti ili od pomoći ili smetnja u svakodnevnom nošenju sa različitim opresivnim situacijama.

“Priroda društva kroz ovaj oblik izražavanja odražava se u njenim najmanjim ćelijama. Najvažnije teme ispisane su u najtaninijim ličnim temama. Forum teatar je teatar koji za izražavanje najčešće koristi prvo lice množine. Apsolutno mora početi sa nekom ličnom pričom. Prve tri trodnevne radionice namijenjene su budućim trenerima Forum teatra koji će koristiti ovu tehniku za rad sa različitim ranjivim kategorijama kako bi se stav društva prema njima izmijenio u pozitivnom pravcu. Budući treneri su tokom ove obuke imali priliku da usvoje specifične tehnike za transformaciju iskustva i komunikaciju kroz zvuk, igru, pokret i scenu. Učesnici obuke tokom ovog susreta započeli su sa kreiranjem predstave koja će biti namjenjena srednjoškolcima, vršnjacimakrajnje ciljne grupe, a to su djeca i mladi u riyiku i djeca i mladi koji su u sukobu sa zakonom, a koji su smješteni u JU Centar Ljubović”, istakli su oni.

Projekat NVO Impulsa i JU Centra Ljubović, Forum teatar, podržan je sredstvima Evropske unije kroz ARYSE projekat kojim u Crnoj Gori koordinira NVO Juventas.

Ostale vijesti iz kategorije