Autor: onogost.me
Foto: pixabay.com
13:06
7.12.2019.

Građani vjeruju da je sistem zdravstva najkorumpiraniji

Prema mišljenju građana naše države korupcija je najzastupljenija u zdravstvu, odnosno to je stav koji dijeli 26,1 odsto ispitanika, a smatraju daje ova pojava najmanje zastupljena u oblasti kulture (0,2 odsto) pokazalo je godišnje istraživanje Agencije za sprječavanje korupcije.


U analizi o percepciji građana učestvovalo je 1.006 ispitanika iz 22 opštine, a podaci su se prikupljali od 1. do 23. novembra.

Gotovo svaki šesti ispitanik smatra da je korupcija najzastupljenija u inspekcijskim službama -17,6 odsto, dokje nakon njih korupcija najzastupljenija u državnoj upravi 12,4 odsto, sudstvu 10,1 odsto i opštinskim službama 6,8 odsto. Ispitanici smatraju da je u carini korupcija zastupljena 5,5 odsto, u policiji 5,2, a u političkim partijama 5,1 odsto.

Korupcija je najmanje, prema mišljenju građana, zastupljena u obrazovanju (1,7 odsto), medijima (1,5 odsto) i sportu (0,3 odsto). Ukupno 25,6 ispitanika vjeruje da je transparentnost rada Agencija porasla u odnosu na prošlu godinu, dok svaki deseti ispitanik tvrdi da je smanjena. Najveći broj vjeruje, pak, da je transparentnost ostala naistom nivou na kom je bila lani.

Na pitanje u kojoj mjeri je Agencija dala doprinos sveukupnoj borbi protiv korupcije 62,3 odsto odgovorilo je daje to učinila, svaki treći ispitanik nije saglasan (26,3 odsto), dok 11,4 odsto građana nije imalo stav. Odgovorajući na pitanje imaju li povjerenja u rad Agencije 61,6 odsto građanaodgovorilo je potvrdno, 29,4 odsto da nema, dok devet odsto ispitanika nije odgovorilo.

Glavni razlog zbog kog građani ne bi prijavili korupciju je nedostatak povjerenja da će prijava ostati anonimna 20,8 odsto, dok 19,5 odsto nema povjerenja u nadležne institucije u pogledu toga da će oni postupiti po prijavi.

Strah od odmazde, pored ostalog, ima 19 odsto građana, dok 18,9 odsto njih nije sigurno da bi se korupcija mogla dokazati. Građani bi u najvećoj mjeri korupciju prijavili putem neposrednog kontatka sa nadležnim institucijama njih 34 odsto, dok bi preko medija učinilo to 7.1 odsto ispitanika.

Najveći procenat građana korupciju bi prijavili Agenciji za sprečavanje korupcije 49,9 odsto, skoro upola manje Upravi policije (25,5 odsto), a medijima 7,5 odsto ispitanika Nevladinim organizacijama bi korupciju prijavilo šest odsto ispitanika, a Tužilaštvu 4,4, odsto građana Sudstvu bi korupciju prijavilo 2,8 odsto ispitanika, drugim državnim organima 0,8 odsto, a „nekom drugom” 3,2 odsto.

Relativnu većinu čine građani koji kažu da ne bi prijavili korupciju (38,2 odsto), dok trećina (njih 34,5 odsto) tvrdi dabi, a nešto više od četvrtine ispitanika nijesu mogli da odrede stav po ovom pitanju.

Da su napori nadležnih institucija u borbi protiv korupcije bili efikasni smatra više od 40 odsto građana, odnosno 3,9 odsto da su bili uspješni, 38,1 odsto da su bili djelimično uspješni. Ispitanici smatraju daje neophodno i efikasno oduzimanje nezakonito stečene imovine (13,3 odsto), transparentniji rad nadležnih institucija (11,9), te pojednostavljivanje procedure prijave korupcije (5,4).

 

Izvor: Pobjeda

Ostale vijesti iz kategorije

 • 15:22
  7.8.2020.

  U namjeri da u toku ljetnjeg perioda razvoj i učenje predškolaca, kao i djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju učinimo konstruktivnim, zabavnim, zanimljivim na moru, planini, selu, ili pak, u gradu, uzimajući u obzir situaciju koju je izazvala epidemija koronavirusa, naši vaspitači i stručnjaci iz resursnih centara osmislili su niz aktivnosti za rad sa djecom, a materijali su dostupni na Školskom portalu“, poručila je načelnica Direkcije za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, Tamara Milić.

 • 11:51
  7.8.2020.

  Nevladina organizacija (NVO) Mladi Romi uz asistenciju Crvenog krsta Nikšić, organizovala je drugu po redu akciju dodjele paketa pomoći za romske i egipćanske porodice iz Nikšića. 

 • 08:12
  7.8.2020.

  Odluku o trenutku ponovnog otvaranja škola potrebno je donijeti u najboljem interesu djece na osnovu konsultacija sa svim zainteresovanima, najprije učenicima, roditeljima i nastavnicima, kao i na osnovu informacija iz više različitih sektora – prije svega obrazovanja, javnog zdravlja i ekonomije, kazala je za Dnevne novine koordinatorka programa obrazovanja u UNICEFu Crna Gora Ivana Ceković.

 • 07:57
  7.8.2020.

  Petarde u Crnoj Gori odlaze u istoriju. Na osnovu analize koju je uradila radna grupa sačinjena od predstavnika ministarstava unutrašnjih poslova i zdravlja i Uprave policije – 30. jula donešena je naredba o zabrani prodaje i upotrebe petardi.