Autor: onogost.me
Foto: Privatna arhiva
14:20
14.7.2020.

Fotelja ili penzija, može li Grbović zadržati funkciju

Od glasina da ne želi da se prihvati fotelje do toga da je se ne odriče baš tako lako.


To je put koji je Veselin Grbović prošao od 18. aprila 2013. godine, kada je dobio svoj prvi mandat da vodi, tada više nego posrnulu opštinu Nikšić, ispostaviće se ubrzo, sa  dugom od čak 40 miliona eura, pa sve do momenta kada po sili Zakona u radu mora u penziju, sa navršenih 67 godina – biće to baš u septembru. Prethodno je, zahvaljujući bojkotu opozicije, 3.4.2017. nastavio sa drugim mandatom, koji ističe tek u aprilu naredne godine, i kako sada stvari stoje Grbović se bori da, makar do tada, ostane čelu Opštine. Jednostavno, takav se zaključak nameće iz njegove Inicijative o procjeni ustavnosti  člana 47 stav 1 tačka 7 i člana 65 stav 1 tačka 6, Zakona o lokalnoj samoupravi, koju je lično podnio.

Naime, Grbović je u inicijativi očigledno smatrao da su neustavni član 47, stav 1, tačka 7 i čl. 65, stav 1, tačka 6, po kojima, po sili Zakona o radu, dolazi do prekida mandata predsjedniku SO i Opštine kada to, između ostalih, propisuju i drugi slučajevi propisani zakonom – od kojih je jedan i 67 godina života.

Ipak, vratimo se malo unazad.

Prvi i skoro drugi mandat

Kada se tražio nasljednik Nebojše Radojičića, upamćenog po neslavnom rukovođenju opštine, u igri je bilo nekoliko imena. Pominjao se tada kao najozbiljniji kandidat današnji direktor Opšte bolnice, Ilija Ašanin. Zatim Đoko Krivokapić, sadašnji predsjednik borda direktora EPCG, koji je potom postao sekretar za finansije i koji je finanasije posrnule opštine postavio na noge, uspio reprogramom kredita konsolidovati otplatu ogromnih dugova, što prema bankama, dobavljačima, te dugove za neplaćene poreze. Bilo još nekih imena u igri, ali menadžerske sposobnosti bivšeg direktora Rudnika Boksita, a potom i Direkcije za saobraćaj, svidjelo se to Grboviću tada ili ne, presudile su i izbor je pao baš na njega.

Sa „vrućim krompirom“ u rukama Grbović je gurao naprijed opštinu Nikšić uz pozamašnu podršku države. Finansije su se, pokazivali su to završni računi iz godine u godinu, polako konsolidovale, pa se stiglo i do završnog računa za 2019. godinu koji će se krajem ovog mjeseca naći pred odbornicima vladajuće koalicije na usvajanje. Brojke kažu da je minula godina okončana sa 6,12 miliona eura viška u opštinskoj kasi. U revizorskom izvještaju vidi se gdje i koliko novca Opština ima na računima.

“Neraspoređeni prihodi na dan 31.12.2019 godine iznose  6.128.999,52  EUR-a i odnose se na sredstva koja se nalaze:

na računu 555-1156-76 kod Adiko banke  u visini od  764,02EUR-a (izvod broj 27 od 31.12.2019.g.) ,

na računu 530-5276-93 kod  NLB Montenegro banke  u iznosu od 1.862.009,38 EUR-a (izvod broj 288 od 31.12.2019.g.),

na računu 535-1140-54 kod Prve banke Crne Gore u iznosu od 4.254.591,79 EUR-a (izvod broj 252 od 31.12.2019.g.),

na računu 520-4827-47 kod Hipotekarne banke u iznosu od 6.668,02EUR-a (izvod broj 13 od 02.12.2019.g.),

na računu 540-3938-68 kod Erste banke u iznosu od 4.944,20 EUR-a (izvod broj 014/2019 od 31.12.2019.g.),

na računu 525-3498-26 Neizvršeni nalozi  kod Komaercijalne banke AD Budva u iznosu od 0,00 EUR-a(kartica računaod 01.03.2020.g.) i  u blagajni  Opštine  u iznosu  od 22,11 EUR-o i predstavljaju   neutrošena budžetska sredstva koja će služiti za izmirenje prenijetih obaveza iz 2019 godine i  obaveza nastalih u 2020. Godini”, navodi se u revizorskom izvještaju.

I svoje menadžersko-graditeljske sposobnosti Grbović je prenio na teren opštine Nikšić, riješene su mnoge crne tačke, koje je dočekao kad je stupio na vlast. Lista je, svidjelo se to nekom ili ne, dugačka i govori sama za sebe i sve je vidljivo golim okom, iako su padala  i neka obećanja koja na talasu zanosa i uspjeha ipak još nijesu vidjela svijetlo dana. Međutim, ono u čemu se nije proslavio je njegovo, često nekontrolisano ponašanje i pored činjenice da ga je bio glas korektnog čovjeka. Nedolično ponašanje prema novinarima brojnih redakcija koje je iz ovih ili onih razloga, više ili manje simpatisao, pa samim tim i davao odgovarajuće odgvore, izbjegavao ih, pa čak i neskriveno prezirao. Tu su i njegovi ispadi sa nepropisnim parkiranjem, ili dobro poznata epizoda sa Nikšićkim pozorištem i predstavom „Sin“.

Možda u početku nije imao volju, ali kad je već jednom sjeo u fotelju dobro se smjestio i ne namjerava da ustane. Barem se to može zaključiti iz onoga što se dešavalo minulih dana.

Produžetak drugog mandata, ili nešto više

19. septembra, taman nakon još jedne svečanosti povodom Dana opštine, Grbović bi trebalo da predsjedničku zamijeni kućnom foteljom. Barem se to tako očekivalo dok se nije pojavila upravo njegova inicijativa za ocjenu ustavnosti gdje ističe  da su pomenute odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi nesaglasne sa Ustavom Crne Gore i to, članom 1 stav 2, članom 2 st. 1 i 2, članom 45 st. 1,2 i 4, članom 113 stav 1, članom 114 stav 1, članom 115 stav 3 , čl, 87 i 115 Ustava, kojim je propisano da je Crna Gora građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava; da građanin vlast ostvaruje neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika i ne može se uspostaviti niti priznati vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana na demokratskim izborima, u skladu sa zakonom; pravo da bira i da bude biran ima državljanin Crne Gore koji je navršio 18 godina života i ima najmanje dvije godine prebivališta u Crnoj Gori…

Međutim Vlada očigledno nije bila blagonaklona prema ovoj Inicijativi sa zaključkom da se Ustavnom sudu Crne Gore dostavi Mišljenje Ministarstva javne uprave, kojim je Inicijativa ocijenjena neosnovanom.

“Jedan od razloga na koji upućuju osporene odredbe je prestanak radnog odnosa po sili zakona saglasno sa članom 164 stav 1 tačka 1 Zakona o radu (“Službeni list CG”, broj 74/19), kojim je propisano da zaposlenom radni odnos prestaje po sili zakona kad navrši 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, čime se obezbjeđuje ravnopravan tretman svih zaposlenih, onemogućava diskriminacija i obezbjeđuje izvjesnost u pogledu krajnjeg efekta. S tim u vezi treba imati u vidu odredbu člana 45 i člana 55 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je propisano da je funkcija predsjednika skupštine i predsjednika opštine profesionalna, zbog čega se na njih primjenjuju propisi o radu kao i na sva druga lica koja profesionalno vrše svoju funkciju. To znači da lica izabrana za predsjednika skupštine i predsjednika opštine prava iz radnog odnosa ostvaruju kod opštine kao njihovog poslodavca”, navodi se u mišljenju Vlade CG sa sjednice održane 02.07.2020.

Na kraju zaključuju.

“Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da nema osnova da Ustavni sud Crne Gore prihvati Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 47 stav 1 tačka 7 i člana 65 stav 1 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni list Crne Gore”, br.2/18, 34/19, i 38/20), koju je podnio Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić”.

Kada smo ga pitali da prokomentariše čitavu situaciju, opet u svom stilu, odgovorio je:

“Ne znam ja ništa o tome”.

 

 

Ostale vijesti iz kategorije

 • 19:34
  13.8.2020.

  Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom sjutra će ostati djelovi nikšićke opštine.

 • 15:08
  13.8.2020.

  Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova uništio je 60,4 tone neeksplodiranih ubojnih sredstava različitog profila, prikupljenih tokom 2018. i 2019. godine.

 • 14:13
  13.8.2020.

  Nevladina organizacija Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN), u saradnji sa Sekretarijatom za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i NVO Zeleni centar, danas je na području Studenačkih glavica organizovala akciju suzbijanja ambrozije.

 • 13:53
  13.8.2020.

  U cilju povećanja upisa romske i egipćanske djece u srednje škole i na fakultete, Ministarstvo prosvjete raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima.