Autor: onogost.me
Foto: onogost.me, Privatna arhiva
12:56
21.4.2019.

Bez kazne za nesavjesne vlasnike kućnih ljubimaca 10 godina, a izmet na svakom koraku

Iako je prije skoro 10 godina Skupština opštine Nikšić donijela Odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, gdje između ostalog piše i da je “zabranjeno izvoditi pse na zelene površine koje su uređene kao cvijetnjaci ili travnjaci, dječija i sportska igrališta, kupališta, groblja i sl”, kao i da je “držalac kućnog ljubimca dužan ukloniti izmet svog kućnog ljubimca sa javnih površina”, nemoguće je ne primjetiti da se popriličan broj naših sugrađana toga ne pridržava.


Dovoljno je prošetati se našim parkom pa da vas na svakom koraku dočeka pseći izmet. Zimus je to bilo najuočivljije kada su se “tamni sadržaji” mogli primijetiti gdje god se okrenete.

Istina, i dalje neriješen problem pasa lutalica, i pored postojanja azila, doprinosi ovom problemu, ali svakako da je mnogo i onih nesavjesnih vlasnika koje često sretamo po dvorištima škola, parkovima i sl, gdje izvode svoje ljubimce, zna se sa kojim ciljem.

Da kuriozitet bude veći, od donošenja Odluke kojom se propisuju uslovi i način držanja kućnih ljubimaca, sakupljanje, smještaj, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, način zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja na teritoriji našeg grada, do danas nije izrečena niti jedna kazna po ovom osnovu.

Da li vlasnici znaju uopšte za ovaj propis, da je makar bila jedna kazna vjerovatno bi znali, možda bi i građani prijavili nekulturu svojih sugrađana. Ipak, činjenica i podaci govore da je ova Odluka zasad samo mrtvo slovo na papiru.

Da makar postoje table upozorenja, kao na slici gore, možda bi situacija bila koliko toliko bolja, ali nažalost u našem gradu ne postoji nijedna.

 “Dana 04.05.2010. godine Skupština opštine Nikšić je donijela Odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima. U periodu od donošenja odluke pa do današnjeg dana nije izrečena nijedna mandantna kazna nesavjesnim vlasnicima kućnih ljubimaca koji sa sobom prilikom šetnje nemaju adekvatan pribor”, kaže za naš portal Novica Milović, načelnik Komunalne policije i dodaje da kazne za ovu vrstu prekršaja za fizičko lice iznose od jednostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade rada u Crnoj Gori.

Po ovom osnovu, kako ističe, nije bila nijedna pritužba od strane građana u istom periodu.

Uprkos tome, prema njegovim riječima, evidentno je da postoje pojedinci koji prilikom šetnje i izvođenja svojih kućnih ljubimaca na otvorenom prostoru, a to je najčešće park šuma Trebjesa i gradski park, ne posjeduju adekvatnu opremu.

“Službenici komunalne policije trenutno sprovode niz akcija iz svojih nadležnosti u užem i širem gradskom jezgru. Zbog manjka službenika bićemo u mogućnosti da, po pitanju ovog prekršaja i sankcionisanja nesavjesnih vlasnika kućnih ljubimaca, to radimo povremeno na navedena dva lokaliteta na kojima je nazastupljenija frekvencija vlasnika koji izvode svoje ljubimce. U slučajevima uočavanja prekršaja službenici Komunalne policije će preduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti”, poručio je načelnik.

Držalac kućnog ljubimca odgovoran je za život i dobrobit životinje, kao i za štetu koju ona može nanijeti drugim licima ili životinjama.

Opštinska odluka predviđa da se psi se mogu izvoditi iz dvorišta i posebnih djelova stambene zgrade samo na povocu koji odgovara veličini i snazi psa i sa zaštitnom korpom.

Zabranjeno je zbog zdravstveno-higijenskih i drugih razloga uvoditi kućne ljubimce u objekte u javnoj upotrebi (trgovačke, ugostiteljske i turističke namjene, poštanske i telekomunikacione namjene, objekte za pružanje finansijskih usluga, objekte zdravstvene, rehabilitacione, socijalne i dječije zaštite, objekte vaspitne i obrazovne namjene i slične objekte), a njihovo izuzetno uvođenje u objekte trgovačke, ugostiteljske i turističke namjene dozvoljeno je samo uz saglasnost vlasnika.

Kućni ljubimci mogu se držati ako ne ugrožavaju fizički i psihički integritet, ličnu sigurnost i imovinu građana, ako ne ugrožavaju opštu higijenu stambene zgrade i životnu sredinu, pri čemu uslovi držanja u potpunosti zadovoljavaju njihovu dobrobit.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenim zgradama

U stambenoj zgradi, porodičnoj stambenoj zgradi, nije dozvoljeno držati niti ostavljati psa ili mačku na balkonu, terasi ili lođi i uvoditi psa ili mačku u liftove kada lift koriste stanari. Takođe, nije dozvoljeno držati psa ili mačku u zajedničkim djelovima stambene zgrade kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

Držalac psa dužan je stvoriti uslove da pas ne ometa utvrđeni kućni red i mir građana, a ukoliko ometa, neophodno je preduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio dalje uznemiravanje građana.

Kada su u pitanju invalidna lica (slijepe osobe), oni mogu koristiti pse vodiče shodno Zakonu o kretanju lica sa invaliditetom uz pomoć psa pomagača.

Ostale vijesti iz kategorije

 • 19:22
  14.8.2020.

  Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom sjutra će ostati djelovi nikšićke opštine.

 • 16:01
  14.8.2020.

  Državna izborna komisija (DIK) smatra da biračima kojima je istekao rok važenja ličnih dokumenata treba omogućiti biračko pravo na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori koji će biti održani 30. avgusta.

   

 • 14:26
  14.8.2020.

  Lokalna uprava Nikšića i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve prvake sa teritorije opštine Nikšić.

 • 10:05
  14.8.2020.

  U većem dijelu Crne Gore povoljni su uslovi za saobraćaj, a u sjevernim kotlinama i duž riječnih kotlina vidljivost je smanjena zbog magle.