Autor: onogost.me
Foto: Esad Bazdulj
14:23
21.10.2020.

Zahtjevi za oslobađanje plaćanja obaveza predavaće se do kraja godine

Predlog Odluka o izmjeni Odluke o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji opštine Nikšić radi ublažavanja posljednica korona virusa, koja podrazumijeva da će se zahtjevi za oslobađanje plaćanja obaveza moći podnijeti do kraja godine, naći će se na dnevnom redu sjednice SO Nikšić koja je zakazana za 26. septembar.


Tu odluku je potpisao Veselin Grbović još 3. septembra, a na prvoj narednoj sjednici trebalo bi da bude usvojena.

 „Poznato je da je Skupština opštine Nikšić donijela Odluku o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji opštine Nikšić radi ublažavanja posljedica koronavirusa. Članom 3 te odluke je propisano da se zahtjevi za oslobađanje  plaćanja obaveza i odlaganje plaćanja obaveza iz te odluke mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu. Kako se, nakon isteka ovog roka, prijavio veliki broj obveznika koji nije znao za donošenje ove odluke, ili za propisani rok za podnošenje zahtjeva, a obzirom da pandemija i dalje traje, odlučeno je da se taj rok produži do 31. 12. 2020. godine“, stoji u razlozima za donošenje Odluke.

Mjere iz člana 1 ove odluke su:

1. Odlaganje plaćanja poreza na nepokretnost za 2020. godinu koji se plaća u dvije rate i to prva rata 30 juna a druga rata 31 oktobra tekuće godine, tako što se plaćanje prve rate odlaže do 31 avgusta, a druge rate do 30 novembra tekuće godine.

2. Odlaganje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica, za period od 15. marta do 15. juna 2020 godine, uz obavezu poreskog obveznika da prijavi poresku obavezu na obrascu OPPND i podnese zahtjev za odlaganje plaćanja.

3. Oslobađanje plaćanja obaveza po osnovu lokalnih administrativnih taksi i lokalnih komunalnih taksi, za period od 15. marta do 15. juna 2020. godine, za privredne subjekte koji nijesu obavljali redovnu djelatnost zbog mjera Vlade, na zahtjev obveznika.

4. Odlaganje plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i naknade za legalizaciju bespravnih objekata za obveznike koji imaju zaključene ugovore, sa dinamikom plaćanja u ratama, za period od 90 dana, na zahtjev obveznika.

5. Oslobađanje plaćanja naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta, za period od 15. marta do 15. juna 2020. godine, za privredne subjekte koji nijesu obavljali redovnu djelatnost zbog mjera Vlade, na zahtjev obveznika.

6. Građanima i privrednim subjektima koji su obuhvaćeni ovim mjerama neće se vršiti prinudna naplata lokalnih javnih prihoda za periodu od 15. marta do 15. juna 2020. godine.

7. Oslobađanje plaćanja zakupnine za zakupce poslovnog prostora u vlasništvu Opštine, koji nijesu obavljali redovnu djelatnost zbog mjera Vlade, za period od 15. marta do 15. juna 2020 godine, na zahtjev zakupca.

8. Oslobađanje plaćanja zakupnine za zemljište na kojem je postavljen odnosno izgrađen privremeni objekat, za periodu od 15. marta do 15. juna 2020. godine, za zakupce koji nijesu obavljali redovnu djelatnost zbog mjera Vlade, na zahtjev zakupca.

9. Oslobađanje plaćanja obaveze po osnovu odvoza i deponovanja komunalnog otpada za privredne subjekte koji nijesu obavljali redovnu djelatnost zbog mjera Vlade, za periodu od 15. marta do 15. juna 2020. godine.

10. Obustavljanje pokretanja postupaka javnih nabavki, osim onih koje su u funkciji zaštite zdravlja građana i obavljanja vitalnih funkcija Opštine, za ostvarivanje prava građana i realizaciju kapitalnih projekata.

11. Racionalizacija svih vidova potrošnje i svođenje tekućih rashoda na najmanju moguću mjeru za sve potrošačke jedinice.

12. Obustavljanje isplate naknada za rad u komisijama i radnim grupama do 31. 12. 2020. godine.

13. Sredstva tekuće budžetske rezerve koristiće se za sanaciju posljedica epidemije i socijalne situacije nastale usljed epidemije.

14. Građanima i privrednim subjektima koji će koristiti mogućnost odlaganja plaćanja obaveza, neće se obračunavati zatezna kamata za neizmirene obaveze za period odlaganja plaćanja obaveza.

Uz to, na ovoj sjednici biće usvojena i ostavka Aleksandra Vujkovića na mjesto odbornika, jer je prethodno izabran na mjesto predsjednika Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju.

Ostale vijesti iz kategorije

 • 10:43
  25.11.2020.

  Ukupan priliv stranih direktnih investicija (SDI) u devet mjeseci ove godine iznosio je 506,8 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 161,4 miliona EUR, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke (CBCG).

 • 08:18
  25.11.2020.

  Više od tri hiljade visokoškolaca prijavilo se za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Ove godine je rekordno i oglašavanje slobodnih radnih mjesta – čak 12 i po hiljada poslodavaca, iz privatnog i javnog sektora sa teritorije Crne Gore, je zainteresovano da zaposli svršene studente, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje.

 • 08:08
  25.11.2020.

  Zbog izuzetno složene epidemiološke situacije NKT je na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore odlučilo je da od danas pa do 8. decembra skrati radno vrijeme ugostiteljskih objekta sa sadašnjih 7h – 20h na 7h – 18h.

 • 11:42
  24.11.2020.

  Ukupan priliv stranih direktnih investicija (SDI) u devet mjeseci ove godine iznosio je 506,8 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 161,4 miliona eura, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke (CBCG).