Autor: onogost.me
Foto: Ilustracija
12:41
23.2.2020.

Posao čeka i 16 doktora nauka, najviše nezaposlenih ekonomista, nastavnika, pravnika...

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na kraju prošle godine nalazilo se 37.616 nezaposlenih, od čega je 25.454 razvrstano u 98 zanimanja i radnih oblasti, a čak 12.162 nema zanimanje ni kvalifikacije.


Posao na birou čeka 7.756 visokoškolaca, od čega je i 240 magistara i 16 doktora nauka.

To pokazuje izvještaj Zavoda za prošlu godinu.

Najbrojnije zanimanje na biroima rada su diplomirani ekonomisti, ukupno ih je 1.120, od čega i 34 magistra i troje doktora ekonomskih nauka. Diplomiranih pravnika je nešto manje - 926, od čega je 13 magistara.

Na birou posao čeka 980 diplomiranih vaspitača i nastavnika društveno-humanističkog smjera, uključujući 15 magistara i jednog doktora iz te oblasti. Bez posla su i 64 nastavnika prirodno-matematičkog smjera i 75 nastavnika fizičke kulture, od kojih je troje i magistriralo.

Nezaposlenih diplomiranih menadžera i organizatora je 821, od čega 42 magista.

Fakultetsku diplomu iz oblasti koja je klasifikovana kao društveno-humanistička zanimanja ima 552 nezaposlenih, računajući i 38 magistara i četvoro doktora nauka.

Nezaposlenih koji su diplomirali odbranu i bezbjednost na biroima ima 274, a još troje su magistri te nauke.

Bez posla je i 213 ljudi sa diplomom fakulteta iz oblasti prirodno-matematičkih zanimanja, kao i 18 magistara i četvoro doktora nauka.

Završavanje fakulteta iz oblasti koje su „strateške grane razvoja” ne garantuje pronalaženje posla. Tako onih koju su završavali fakultete iz oblasti turizma i hotelijerstva na birou ima 386, kao i 12 magistara i jedan doktor nauka. Bez posla je i 234 diplomiranih brodara i pomoraca, kao i dvoje magistara te struke.

U digitalnom dobu, bez posla su i 174 inženjera računarstva, od čega su dvoje i magistrirali.

Na spisku nezaposlenih su i 173 diplomca poljoprivrednih fakulteta u smjeru proizvodnje bilja, kao i 40 poljoprivrednih inženjera sa smjera stočarstva, po jedan diplomirani veterinar i magistar veterinarstva.

Posao nema i 41 tehnolog hrane i pića i jedan magistar iz te oblasti.
Diplomiranih građevinskih inženjera na biro je 134, kao i 108 diplomiranih arhitekata i urbanista i šest magistara iz te oblasti.

Posao čeka i četvoro nezaposlenih diplomiranih geodeta.
Na birou je i 106 inženjera saobraćaja, kao i dva magistra.

Diplomiranih mašinskih inženjera raznih smjerova na birou ima 113, računajući i jednog magistra.

Nezaposlenih diplomaca metalurškog fakulteta je 20, kao i jedan magistar iz ove oblasti.

Elektroinženjera raznih smjerova koji čekaju posao ima 95, kao i dvoje magistara i jedan doktor elektrotehničkih nauka.

Bez posla su i 34 hemijska inženjera, kao i dva magistra hemije.

Diplomiranih šumara na birou ima 20, a jedan je magistar.

Bez posla je samo jedan inženjer prerade drveta.

Među nezaposlenima je i 18 trgovaca sa fakultetskom diplomom, sedam inženjera rudarstva, troje grafičkih inženjera, dvoje sa pilotskom akademijom, dva inženjera PTT saobraćaja, po jedan inženjer tekstila, proizvodnje obuće, keramičarstva, eksploatacije nafte, željezničkog saobraćaja...

Na birou dosta umjetnika, a ima i sveštenika

Među nezaposlenima ima i umjetnika i kulturnih radnika sa diplomom fakulteta. 

Na evidenciji su 92 nezaposlena sa završenim akademijama i fakultetima za likovnu umjetnost i dizajn, a još sedam ima magistraturu iz te oblasti. 

Diplomiranih scenskih umjetnika, muzičara i književnika je 36.

Onih koji su diplomirali, kako je navedeno u šifri zanimanja Zavoda „javnu informisanost”, ima 67, a dvoje je i magistriralo na tu temu.

Nezaposlenih sa fakultetskom diplomom iz „ostalih zanimanja kulture, umjetnosti i informisanja” je 154, kao i dvoje magistara.

Na posao preko Zavoda čeka i 11 nezaposlenih koji su završili fakultet za „vjerska zanimanja”, kao i jedan magistar.

Posao čeka i 58 nezaposlenih koji su završili sportske fakultete.

Nezaposlen 271 ljekar i 67 stomatologa

Iako se smatra da su medicinari deficitaran kadar u Crnoj Gori, na birou ih ima čak 715, od čega su 444 sa srednjom školom, 268 sa diplomom fakulteta, kao i tri magistra.

Posao nema i 67 diplomiranih stomatologa, kao i troje magistara.
Na evidenciji Zavoda je i 21 diplomirani farmaceut, sedam magistara i jedan doktor farmacije.

 

Izvor: vijesti.me

Ostale vijesti iz kategorije

 • 19:29
  1.4.2020.

  Privredna komora će, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica koje je izazvala pandemija virusa COVID-19, osloboditi dio firmi plaćanja posebnog doprinosa na članstvo u toj privrednoj organizaciji.

 • 12:20
  1.4.2020.

  Poslodavci, koji rade i u vrijeme epidemije, dužni su da zaposlenom koji je u karantinu ili obaveznoj samoizolaciji isplate punu zaradu, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

 • 07:40
  1.4.2020.

  Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO Opštine Nikšić, između ostalog predviđeno je da se javni poziv za iste raspisuje, shodno navedenoj Odluci, najkasnije do kraja prvog kvartala tekuće godine za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.

 • 21:58
  31.3.2020.

  Savjet Centralne banke Crne Gore donio je odluku o izmjeni i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem, a prvom mjerom bankama se privremeno zabranjuje isplata dividende akcionarima, osim isplate u obliku akcija banke.