Autor: onogost.me
Foto: Privatna arhiva
12:17
17.1.2021.

Oko 1.200 zaposlenih nastavlja da radi do nove sistematizacije

Zaposleni u Poreskoj upravi, kao i upravama za igre na sreću, za nekretnine i za imovinu, kojih je oko 1.200, nastaviće rad i nakon objedinjavanja tih resora u Upravu prihoda i Upravu za katastar i državnu imovinu, sve do donošenja novih rješenja o unutrašnjoj organizaciji ta dva nova organa,  saopšteno je iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.


Iz Sindikata uprave i pravosuđa naveli su da očekuju da će se spajanjem i ukidanjem pojedinih državnih organa, odnosno ministarstava i uprava, pojaviti višak zaposlenih. Taj sindikat tražiće da u slučaju pojave tehnološkog viška prekobrojnima budu isplaćene veće otpremnine od onih koje su bile predviđene prethodnih godina.

Uredbom o izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, koja je stupila na snagu 5. januara, izvršena je promjena u organizaciji jednog broja organa u sistemu državne uprave na način da su Poreska uprava, Uprava za igre na sreću, Uprava za nekretnine i Uprava za imovinu ukinute kao organi, a da su osnovana dva nova - Uprava prihoda i Uprava za katastar i državnu imovinu.

"O eventualnom višku zaposlenih može se govoriti tek po donošenju pravilnika Uprave prihoda i Uprave za katastar i državnu imovinu, kojima će se utvrditi nova unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova novoosnovanih organa. U toku procesa mapiranja i izrade pravilnika vodićemo se pravilnim korišćenjem potencijala zaposlenih, vodeći računa o svakom pojedincu i tako efikasno doprinositi ciljevima rada Vlade i potrebama crnogorskog društva," kazali su Pobjedi iz Ministarstva javne uprave.

Navedeno je da prema raspoloživim podacima u četiri dosadašnja državna organa, Poreskoj upravi, Upravi za imovinu, Upravi za nekretnine i Upravi za igre na sreću radi oko 1.200 zaposlenih.

Izvor: Pobjeda

Ostale vijesti iz kategorije