Autor: onogost.me
Foto: onogost.me
08:27
27.10.2020.

Od prevođenja Zete prosječna čista dobit 1,6 miliona eura

Nadležni timovi Vlade Crne Gore okončali su izradu Lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije “Krupac” i “Slano”, i taj dokument bi mogao biti usvojen do kraja oktobra, zaključak je Informacije o pripremi planske dokumentacije za razvojne projekta.


Realizacijom projekta prevođenja, ukupno vrijednog blizu 30 miliona eura, prosječna čista dobit svih mogućih varijantnih rješenja poboljšanja akumulacija HE “Perućica” će, prema preliminarnim podacima, iznositi 1,6 miliona eura godišnje, pišu Dnevne novine.

Prema prvobitnoj Lokalnoj studiji lokacije, orijentaciona vrijednost osnovnog projekta prevođenja, bez izgradnje pristupnih puteva, procijenjena je na 26,9 miliona eura.

Od tog iznosa, građevinski radovi koštaće 23 miliona eura, hidromašinska i elektrooprema 2,4 miliona, izrada i revizija projektne dokumentacije 500.000, dok će eksproprijacija, prema orijentacionoj procjeni, koštati oko milion eura.

U Lokalnoj studiji lokacije se navodi procjena i da će izrada pristupnih puteva i ostalih projekata za “uljepšavanje” prevođenja voda dodatno koštati oko 2,7 miliona eura.

U Studiji je razrađeno pet varijanti dodatnih prihoda od projekta.

Prema najboljem Scenariju 3, nakon realizacije prevođenja voda prihodi hE “Perućica” će se povećati sa 48,4 miliona eura na 51,9 miliona eura, što je čak 3,5 miliona.

“Prosječna dobit svih varijantnih rješenja je 1,6 miliona eura. Kod svih scenarija efekat projekta mjeren kroz prihode je pozitivan, a uočljiva je dosta visoka senzitivnost projekta na tržišne uslove”, navodi se Lokalnoj studiji.

Pozitivni energetski efekti prevođenja se, takođe, ogledaju preko povećanja udjela prosječne godišnje proizvodnje iz akumulacija u odnosu na ukupnu godišnju proizvodnju “Perućice” sa 22 odsto na 45 odsto i do manjih gubitaka vode.

Za potrebe prevođenja voda biće izgrađeni tuneli Zeta Krupac i Krupac Slano. Na taj način se može dio toka rijeke Zete prebaciti u akumulacije i postići djelimično ravnanje toka rijeke Zete u akumulacijama.

Tehničko rješenje za projekat uvođenja rijeke Zete u akumulaciju “Krupac” obuhvata branu na rijeci Zeti sa zaštitnim nasipima uzvodno od brane, zahvat i dovodni kanal od rijeke Zete do ulaznog portala tunela, tunel do akumulacije Krupac i odvodni kanal od izlaznog portala tunela do akumulacije Krupac.

Usporna građevina predviđena je na rijeci Zeti oko 500 metara nizvodno od sastava rijeke Sušice i potoka Rastovac. Predviđena je betonska gravitaciona brana visine oko šest metara i dužine oko 120 metara.

Za realizaciju ovog projekta zainteresovana je Elektroprivreda Crne Gore zbog rekonstrukcije hidroelektrane “Perućica” i boljeg iskorišćavanja vodnog potencijala nikšićkog sliva.

Podsjetimo, Hidroelektrana “Perućica” puštena je u pogon 1960. godine, dok je današnju fazu izgrađenosti dostigla 1976. godine. Njen se rad zasniva na korišćenju vodnog potencijala vodotoka u slivu Gornje Zete i visinske razlike od preko 500 m između Nikšićkog polja i Bjelopavlićke ravnice.

Građevinski radovi većeg obima trebalo je da počnu sredinom prošle godine, ali je projekat zastao zbog protivljenja dijela NVO sektora i dijela lokalnog stanovništa koji gravitiraju prema tom području.

U dokumentu se vrlo decidno navode promjene životne sredine u odnosu na postojeće stanje, među kojima je najznačajnija privremeni prekid riječnog kontinuuma na Zeti zbog izgradnje brane za zahvatanje vode.

“Usljed izgradnje brane doći će do gubljenja riječnog kontinuuma i svih posljedica koje iz toga proizilaze. I na kraju negativne posljedice će pretrpjeti i živi svijet u nizvodnom dijelu toka, jer će se iz ovog dijela uklanjati dio vode usljed prevođenja u akumulaciju Krupac. Iako će u koritu uvijek biti vode usljed obaveze poštovanja ekološki prihvatljivog minimuma. Bez obzira što će se na taj način obezbijediti da korito ne bude suvo i što će i poslije prevođenja vode u koritu uvijek biti makar 6 m3/s, predstavlja samo mjeru ublažavanja, to jeste spašavanja nizvodnog toka”, kažu autori SPU.

Izrada Lokalne studije sa javnim raspravama je trajala gotovo dvije i po godine. Projekat bi mogao da se realizuje naredne godine.

U Studiji je razrađeno pet varijanti dodatnih prihoda od projekta.

Prema najboljem Scenariju 3, nakon realizacije prevođenja voda prihodi HE “Perućica” će se povećati sa 48,4 miliona eura na 51,9 miliona eura, što je čak 3,5 miliona.

Ostale vijesti iz kategorije

 • 17:04
  27.11.2020.

  Sva društva za osiguranje u Crnoj Gori su za prvih devet mjeseci poslovala s dobitkom i bila likvidna, solventna i profitabilna, saopšteno je iz Agencije za nadzor osiguranja (ANO).

 • 12:24
  27.11.2020.

  Za mjeru „Subvencija kamate na kredit za likvidnost i obrtna sredstva“ predviđeno je obezbjeđenje kreditne linije kod Investiciono razvojnog fonda u iznosu do 20 miliona eura kreditnih linija, dok bi subvencija kamatne stope na odobrene kredite bila obezbijeđena iz tekuće budžetske rezerve, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

   

 • 11:24
  27.11.2020.

  Stanje u prometu nekretninama karakteriše veliki broj nepravilnosti i problema jer nema posebnog zakona koji reguliše tu oblast, ocijenjeno je na konstitutivnoj sjednici novoformirane Grupacije za trgovinu nekretninama u okviru Odbora udruženja trgovine Privredne komore.

   

 • 19:28
  26.11.2020.

  Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 30.09.2020. godine, iznosio je 3,660 milijardi eura, ili 79,45 odsto BDP-a, objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija.