Ugovori sa zubarima na dvije godine
Objavljeno: Ponedjeljak, Februar 12, 2018 - 18:00
Autor:
onogost.me

Ugovori sa zdravstvenim ustanovama iz Zdravstvene mreže, čiji je osnivač država, zaključivaće se na pet, a sa drugim davaocima zdravstvenih usluga na dvije godine.

Foto : pixabay.com

To je predviđeno izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, o kojem bi sjutra trebalo da raspravljaju poslanici crnogorskog parlamenta.

Ugovori će se usklađivati za svaku godinu, prema pianiranim sredstvima u budžetu Fonda, po pravilu, do 31. marta tekuće godine.

Važećim zakonom je propisano da se ugovori za pruzanje zdravstvenih usluga van Zdravstvene mreže zaključuju na godinu.

“Navedeni rok nije optimalan, imajući u vidu, prije svega stomatološke zdravstvene usluge na primarnom nivou koje su izmještene iz javnog zdravstvenog sistema i obezbjeđuju se iskijučivo zaključivanja ugovora sa privatnim stomatološkim ambulantama, kojih je više od 170 u Crnoj Gori”, kaže se u obrazloženju.

Upućivanje javnog poziva i zakijučivanje ugovora svake godine je neopravdano, kako sa aspekta Fonda za zdravstveno osiguranje i stomatološklh zdravstvenih ustanova, koje su, kako se navodi, iskazale opravdano nezadovoljstvo.

“Produžavanjem važenja ugovora na dvije godine, Fond se ne dovodi u nepovoljan polozaj kao ugovarač usluga, obzirom da se u ugovoru može unijeti odredba da Fond zadržava pravo otkaza ugovora usled prestanka potrebe za pružanjem zdravstvenih usluga osiguranim licima“, kaže se u obrazloženju zakona.

Rok koji je propisan Zakonom o zdravstvenom osiguranju za uvođenje i ostvarivanje dopunskog zdravstvenog osiguranja neophodno je da se produzi jer još nijesu stvoreni tehnicki usiovi za njegovu implementaciju.

Kako se navodi, nije uspostavljen integralni zdravstveni informacioni sistem u koji treba da budu umrežene sve zdravstvene ustanove.

“Odlaganje sprovođenja i ostvarivanja prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja treba izvršiti i zbog nedostatka tehničkih pretpostavki u smislu obezbjeđivanja register kasa za naplatu doplate od 20 odsto cijene zdravstvene usluge i obavezu izdavanja fiskalnih računa“, kaže se u obrazloženju.

Kako se navodi, zadržavanje važećih normi u odnosu na dopunsko zdravstveno osiguranje, podrazumijevalo bi plaćanje mjesečne premije dopunskog zdravstvenog osiguranja za usluge koje ne mogu biti pružene budući da nijesu obezbijeđene tehničke pretpostavka za uvođenje ovog vida osiguranja.

“Uvođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja podrazumijevalo bi obezbjeđivanje novih kadrovskih i tehničkih pretpostavki u Fondu za zdravstveno osiguranje i u svim njegovim područnim jedinicama i zdravstvenim ustanovama, za sta još nijesu stvorene odgovarajuće pretpostavke“, kaže se u zakonskim izmjenama.

Najavljeno je da će Ministarstvo zdravlja inicirati pripremu detaljne analize opravdanosti uvođenja dopunskog osiguranja u smislu prepoznavanja troškova i benefita ovog vida osiguranja prvenstveno za građane, odnosno osiguranike Cme Gore.

“Značajan broj država regiona koje su uvele ovaj vid osiguranja sve češće sprovode iste analize i iniciraju ukidanje dopunskog osiguranja, imajudi u vidu troškove koji se stvaraju osiguranicima“, navodi se u predloženim izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

 

Izvor: Mina

Ukupno ocjena: 1

Facebook komentari

Ostale vijesti iz kategorije

Subota, Februar 17, 2018 - 20:25
Snizite pritisak na prirodan način

Ukoliko imate problem sa hipertenzijom, ne morate odmah da posegnete za ljekovima. Ljekari preporučuju da probate prvo sa hranom.

Petak, Februar 16, 2018 - 21:59
Za vaše arterije je dobro ako redovno pijete kafu

Pijete li redovno kafu? Onda korejski naučnici imaju dobre vijesti za vas - nekoliko šoljica kafe dnevno je dobro za vaše arterije.

Petak, Februar 16, 2018 - 10:18
Za mjesec 38 prijava protiv roditelja zbog nevakcinisanja djece

Zdravstvena inspekcija je samo od početka ove godine podnijela prijave protiv 38 roditelja, koji su odbili da dovedu djecu na vakcinaciju, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

Četvrtak, Februar 15, 2018 - 22:06
Tinejdžeri treba da idu u krevet prije ponoći

Tinejdžeri koji odlaze na spavanje poslije ponoći imaju za 24 odsto češće simptome depresije u odnosu na svoje vršnjake koji su u krevetu već u 22 časa.

Četvrtak, Februar 15, 2018 - 13:11
Kod ginekologa ne ide 58. 000 žena

Skrining karcinoma grlića materice počeo je da se sprovodi na teritoriji cijele Crne Gore, jer trećina žena ne dolazi na preventivne preglede kod ginekologa.