Info dan Ministarstva nauke u Tehnopolisu: Za inovativne projekte do 200.000 eura
Objavljeno: Utorak, Novembar 14, 2017 - 13:14
Autor:
onogost.me

U Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis danas je organizovan info dan o konkursu Ministarstva nauke za sufinansiranje inovativnih projekata.

Foto : tehnopolis.me

Prema riječima mr Marijete Barjaktarović Lanzardi iz Odsjeka za nacionalne programe u Direktoratu za naučnoistraživačku djelatnost, Ministarstvo nauke nedavno je objavilo konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata koji su u skladu sa tematskim prioritetima inovativne djelatnosti, utvrđenim u Strategiji inovativne djelatnosti (2016-2020) i Akcionim planom. Tematski prioriteti konkursa su: Energija; Poljoprivreda i hrana; Održivi razvoj i turizam; Informaciono-komunikacione tehnologije; Medicina i zdravlje ljudi; Novi materijali, proizvodi i servisi.

Na Konkurs se mogu prijaviti inovativne organizacije u Crnoj Gori (naučnoistraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja, inovaciono-preduzetnički centri, poslovni inkubatori i privredna društva, odnosno djelovi privrednih društava), koje ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o inovativnoj djelatnosti.

Ministarstvo nauke će odobriti za sufinansiranje do tri najbolje ocijenjena inovativna projekta od strane jedne ustanove – nosioca projekta.

Prijava projekta treba da sadrži:

– Ispunjen, potpisan i pečatiran Prijavni formular;
– Biografije članova projektnog tima  CV obrazac;
– Kopija Licence za obavljanje djelatnosti/Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata (zavisno o kojoj je inovativnoj organizaciji riječ);
– Dokaz o obezbijeđenom finansijskom učešću u realizaciji projekta;
– Potvrda ili uvjerenje da protiv organizacije nije pokrenut i da se ne vodi stečajni postupak i postupak likvidacije; i
– Potvrda o izmirenim poreskim obavezama.

Kriterijumi za izbor projekata su sljedeći:

– Usklađenost prijedloga projekta sa tematskim prioritetima Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020);
– Kvalitet i originalnost inovativne ideje/inovacije;
– Kapacitet nosioca inovativnog projekta i partnera na projektu;
– Kapacitet projektnog tima;
– Nacionalno, međunarodno i intersektorsko umrežavanje (povezanost sa nacionalnim timovima, međunarodnim timovima, EUREKA, HORIZONT 2020, i nauka-privreda); i
– Kvalitet predloženog budžeta projekta.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava na Konkurs vršiće Ministarstvo.

Ministarstvo će imenovati ekspertsku komisiju u sastavu od tri člana, koja će ocjenjivati prijave koje su prošle administrativnu provjeru i sačiniće listu pozitivno ocijenjenih projekata.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju i sufinansiranje odobrenih inovativnih projekata je 200.000 eura. Ministarstvo odlučuje o dodjeli sredstava za finansiranje projekta, koji su eksperti pozitivno ocijenili.

Prijave sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se u dva štampana primjerka i jedan primjerak na CD-u u PDF formatu, lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, ili elektronskim putem na mail adresu: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me.

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 24. novembra 2017. godine do 14h.

Više informacija na sajtu Ministarstva nauke.

 

tehnopolis.me

Ukupno ocjena: 4

Facebook komentari

Ostale vijesti iz kategorije

Nedjelja, Novembar 19, 2017 - 14:43
“Onogošt school” kao prečica za zaposlenje odraslih

Krajem marta ove godine u Nikšiću je osnovan Centra za obrazovanje odraslih „Onogošt school“ sa ciljem da u kontinuitetu edukuje odrasle i na taj način omogući im sticanje određenih stručnih kvalifikacija, a samim tim i priliku da nakon godina rada na birou konačno dobiju posao. 

Petak, Novembar 17, 2017 - 19:08
U Tehnopolisu održan sastanak povodom pokretanja procesa rebrendiranja Nikšića

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis inicirao je sastanak povodom pokretanja procesa rebrendiranja Nikšića na kojem je okupio ključne stejkholdere na lokalnom i nacionalnom nivou.

Petak, Novembar 17, 2017 - 12:10
Novi ukusi kraja moga u IDEA prodavnicama

Linija domaćih proizvoda „Ukusi kraja moga“ u IDEA prodavnicama bogatija je za 29 novih proizvoda iz cijele Crne Gore.

Četvrtak, Novembar 16, 2017 - 15:06
FORS Montenegro: Počela konferencija o iskustvima u povlačenju sredstava EU

Dvodnevna konferencija na temu „Iskustva u povlačenju sredstava EU – izazovi, mogućnosti i modeli dobre prakse“, koju organizuje FORS Montenegro - Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, počela je danas u Kolašinu.

Četvrtak, Novembar 16, 2017 - 09:01
Počela isplata socijalnih naknada

Isplata socijalnih naknada za oktobar počela je danas, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.